Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Гриша Ганчев покани Стоичков и още 39 човека на Общо събрание

Гриша Ганчев покани Стоичков и още 39 човека на Общо събрание

Ще бъдат гласувани персонални промени в Съвета на директорите, след като Юлиян Инджов обяви, че е продал акциите си

На 11 фев­руари 2023 година соб­с­т­вениците на ЦСКА ще се съберат, за да проведат Общо съб­рание на акционерите То е свикано след заседание на Съвета на дирек­торите, на което са присъс­т­вали Искра Григорова и двамата най-големи акционери в клуба – Гриша Ган­чев и Юлиян Инджов, които имат по 38 100 акции (38,1 %). Покана за Общото съб­рание получават 41 човека, включително и Христо Стоич­ков, който държи 20 000 акции (20%). Камата е третият най-голям акционер. Останалите 38 човека притежават по 100 акции (по 0,1 % от дружес­т­вото), съоб­щава Спор­тал.

На Общото съб­рание ще се под­ложат на гласуване взетите от Ган­чев, Инджов и Григорова решения по време на Съвета на дирек­торите. Най-любопитна се очер­тава точка 3. В нея ще се гласува за пер­сонални промени в Съвета на дирек­торите. Не и изк­лючено там да попадне Данаил Ган­чев, който към този момент не заема длъж­ност в клуба. Припом­няме, че преди няколко дни Юлиян Инджов обяви пред БЛИЦ, че е продал акциите си на Гриша Ган­чев. Очак­ванията са, че на 11 фев­руари той ще излезе официално от управ­лението на дружес­т­вото за сметка на сина на Гриша Ган­чев.

Придобиването на акциите от Инджов пък ще нап­рави фамилия Ган­чеви мажоритарни соб­с­т­веници на ЦСКА със 76,2 %, а леген­дата на бъл­гар­с­кия фут­бол и ЦСКА – Христо Стоич­ков, ще се превърне от третия във втория най-голям акционер.

Ето имената на всички акционери към този момент: Гриша Ган­чев — 38 100, Юлиян Инджов — 38 100, Христо Стоич­ков 20 000. Останали акционери притежават по 100 акции: Асен Геор­гиев, Иван Чипев, Георги Нинов, Гошо Маринов, Данко Пешев, Петър Хрис­тов, Николай Николов, Нешо Пей­ков, Николай Йотов, Цветан Йотов, Антон Мишев, Борис­лав Бож­ков, Цветан Мар­ков, Драгомир Стоянов, Марин Иванов, Тошко Стоев, Речо Речев, Николай Николов, Стоян Пан­тев, Николай Маринов, Кирил Геор­гиев, Иван Иванов, Димитър Жеков, Лазар Лазаров, Красимир Иванов, Пламен Хрис­тов, Тодор Илиев, Новак Иванов, Петко Пет­ков, Ради Карас­тоянов, Румен Пав­лов, Димитър Пав­лов, Люд­мил Пав­лов, Генади Генов, Лазар Мас­лар­ски, Димитър Хаджиев, Красимир Стоев и Христо Лазаров.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие