Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 18, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) ЦСКА копира Барселона и Челси за новия стадион

ЦСКА копира Барселона и Челси за новия стадион

ЦСКА копира Барселона и Челси за новия стадион

„Армейците“ с нова интересна информация за бъдещото съоръжение

ЦСКА продължи традицията си да раз­к­рива интересни под­роб­ности относно новия клубен стадион, който ще бъде изг­раден на мяс­тото на „Бъл­гар­ска армия“. Профилът на „армей­ците“ във „Фейс­бук“ запоз­нава феновете как ще бъде процедирано с тревата на новото съоръжение. От пуб­ликацията става ясно, че „чер­вените“ ще пос­лед­ват примера на Бар­селона, Челси и други европейски гран­дове и ще пос­тавят хиб­ридно тревно пок­ритие на бъдещия си стадион.

Отново е време за интересна инфор­мация за бъдещия ни стадион. До пред­с­тавянето на целия завър­шен идеен проект, което пред­с­тои скоро, ще ви инфор­мираме за любопитни аспекти от съоръжението. Може би един от най-важните такива е полето за игра. За да под­дър­жаме трев­ното пок­ритие на игрището в пер­фек­тно със­тояние, ще изпол­з­ваме хиб­ридна тревна нас­тилка и ще инс­талираме най-съвременни тех­нологии за отоп­ление и освет­ление за рас­теж на тревата. Раз­мерите на игрището ще са 105м x 68м, как­вото е изис­к­ването на УЕФА за стадиони от категория 4. За да удъл­жим мак­симално живота на терена и да предос­тавим най-добрите условия за игра, в наказател­ните полета ще раз­положим хиб­ридно тревно пок­ритие. То пред­с­тав­лява ком­бинация между естес­т­вена трева и син­тетични фибри, които по тех­нологичен начин под­сил­ват натурал­ната тревна площ, така че да не се влияе от метеорологични условия или натовар­ването. Хиб­ридно пок­ритие е инс­талирано на стадионите на клубове като Бар­селона, Челси, Фулъм, Бешик­таш и много други. За изг­раж­дането ще се обър­нем към най-добрите екс­перти, които могат да гаран­тират, че хиб­рид­ното тревно пок­ритие ще имитира мак­симално изцяло естес­т­вената тревна площ. За да под­сигурим пер­фек­тни условия на игра и през зимата, ще бъде инс­талирана под­поч­вена отоп­лителна сис­тема. Тя пред­с­тав­лява тръбоп­роводи, по които минава топла вода, благодарение на която ледът и снегът на игрището се раз­топяват. Част от отоп­лението ще бъде зах­ран­вано от екологич­ната тер­мопомпа „въздух-вода”. Това не само ще сведе броя отложени мачове до нула, но и ще има благоп­риятен ефект върху дъл­гос­роч­ното съх­раняване на трев­ното пок­ритие. За да под­дър­жаме тревата в идеално със­тояние през цялата година, ще бъде инс­талирано и освет­ление за рас­теж на пок­ритието, което да стимулира бър­зото покъл­ване и нав­ремен­ното регенериране на трев­ната нас­тилка. Всичко това ще гаран­тира по-висока сигур­ност за фут­болис­тите и по-нисък процент травми“, раз­к­риват от „чер­вения“ клуб поред­ните интересни под­роб­ности около изг­раж­дането на новото съоръжение .

България

Икономика

Loading...

Култура

Свят

Путин: Целите ни в Украйна остават непроменени

Путин: Целите ни в Украйна остават непроменени

Целите на Русия в Украйна остават неп­роменени, заяви в сряда рус­кият президент Владимир Путин. Той говори на среща със студенти по повод Тат…

Прочети още:

Loading...

Земеделие