Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт11082020

Брой 151, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6627 BGN1 GBP = 2.16941 BGN1 CHF = 1.81263 BGN
Back Вие сте тук:Начало Обаче Репресиите няма да спрат русофилите

Репресиите няма да спрат русофилите

На 14 сеп­тем­ври пред­с­тои традицион­ният събор на русофилите край язовир „Коп­ринка”. Тази година той ще се проведе в необичайна обс­тановка. Само дни преди събитието ръководителите на Национално движение „Русофили” бяха привикани на раз­пит, особено брутално бе задър­жането на колегата жур­налист и философ Юрий Борисов, който бе отведен на „беседата” демон­с­т­ративно с белез­ници, бяха пов­диг­нати и обвинения в шпионаж, нав­ръх 9 сеп­тем­ври авторитарно бе нап­равен „намек” към бъл­гар­с­кото общес­тво – да обичаш Русия, рус­кия народ и рус­ката кул­тура, да си несъг­ласен с евро-атлантическите цен­ности, да имаш социална кауза, може да ти донесе сериозни проб­леми. И въп­реки това сме убедени, че на „Коп­ринка“ за пореден път ще се съберат десетки хиляди бъл­гари. А много вероятно е тази година те да бъдат и повече. Като граж­дан­ска реак­ция и сиг­нал, че реп­ресията и натис­кът няма да ги уплашат или раз­колебаят, защото преди всичко те са бъл­гар­ски пат­риоти. Те ще изразят не омраза към някого, а иск­рената си обич към една приятел­ска дър­жава, към един брат­ски славян­ски и правос­лавен народ. Обич, защото с него ни събират историята и вярата, поколения човешки кон­такти. На когото сме дали кирилицата и правос­лавието, от когото сме получили Освобож­дението и новата си дър­жав­ност, а в по-ново време – победата над фашизма и социал­ната дър­жава. Такава граж­дан­ска позиция няма да е прецедент въп­реки налаганото мнение, че бъл­гаринът днес е апатичен. Пом­ним как при всеки опит да се под­мени историята, да се отрече Руско-турската война или пък титаните Лев­ски и Ботев да бъдат обявени за „терористи” и извадени от учеб­ниците, под връх Шипка на 3 март идваха 100 000150 000 пат­риоти, за да покажат че ни има като нация, че пом­ним миналото и пазим бъл­гар­щината. Така ще бъде и на „Коп­ринка”, където се праз­нува каузата на друж­бата! Вчера професионал­ният атлан­тик Соломон Паси твър­деше, че у нас нямало русофили. Нека той и сърат­ниците му да отидат на „Коп­ринка” и ще раз­берат, че дъл­боко грешат. Много показателно впрочем е, че събор на евроат­лан­тиците няма… и няма да има!

Проф. Свет­лана Шарен­кова

България

Икономика

Култура

Започнаха дни на руската култура в Бургас

Започ­наха дни на рус­ката кул­тура в Бур­гас

С изложба се отк­риха Дните на рус­ката кул­тура от 10 август в Бур­гас. Излож­бата ще обедини три теми — “Блокадата на Ленин­г­рад“, “Жен­с­кото лиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

130 кооперативни следи в българската история

130 кооперативни следи в бъл­гар­с­ката история

Уважаеми читатели, днес в руб­риката „130 кооперативни следи в бъл­гар­с­ката история“ ще Ви запоз­наем с измененията в кооператив­ния закон от 19

Прочети още:

Loading...