Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 18, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Накратко - Свят

Накpатко

Министрите

на вът­реш­ните работи и по миг­рацион­ните въп­роси на страните членки на ЕС се срещ­наха вчера в Сток­холм, за да обсъдят въп­роси, свър­зани с въвеж­дане на визови oграничения и с подоб­ряването на коор­динацията в блока за връщане на повече миг­ранти, на които е било отказано правото на убежище в Европа, обратно в род­ните им страни, включително в Ирак. Три години след като 27-те страни членки на ЕС се съг­ласиха да ограничат издаването на визи за граж­дани на дър­жави, за които се смята, че не сът­руд­ничат на съюза относно приемането обратно на свои граж­дани, на които е отказано убежище в блока, само Гам­бия бе наказана официално. Европейс­ката комисия пред­ложи подобни мерки по отношение на Ирак, Сенегал и Бан­г­ладеш. Общият процент на…

Прочети още…