ФИФА вдигна забраната за трансфери в ЦСКА

ФИФА е уведомила мени­джъра Дуарте Коща, че ЦСКА е превел малко над 1,6 милиона лева на тримата фут­болисти Нел­сон Барош, Диас Рибейро и Тан­гариня. Светов­ната фут­болна цен­т­рала дава три работни дни на играчите и тех­ния мени­джър да пот­вър­дят, че са получили парите. Ако те не го сторят в този срок, ФИФА ще тъл­кува това като пот­вър­ж­дение и ще свали официално заб­раната на ЦСКА да кар­тотекира фут­болисти. Това ще рече, че най-късно в чет­вър­тък ембар­гото ще е в историята и за пър­вия официален мач от новото пър­вен­с­тво срещу Арда на 10 юли ЦСКА ще раз­чита на новите си попъл­нения.