Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Начална За кой ли път: 10 000 деца без забавачка в София

За кой ли път: 10 000 деца без забавачка в София

От 2009 г. досега кметът Фандъкова многократно обещаваше нови детски градини

10 802 деца са класирани за дет­ска градина и ясла, близо 2900 свободни места остават за второ класиране. Общо 23 622 деца учас­т­ват в кан­дидат­с­т­ването за общин­с­ките ясли и дет­ски градини в София. Неп­риетите деца са 10 261, предаде репор­тер на БГНЕС.

На специална прес­кон­ферен­ция вчера обявиха пър­вото класиране за столич­ните ясли и градини.

Преди начало на класирането общият брой на свободни места в дет­ски градини и ясли в София е 13 691.

2559 са децата за премес­т­ване.

Около 7400 е реал­ният недос­тиг на места в ясли и градини в София, като около 1500 са децата за градин­ски групи, съобщи дирек­торът на дирек­ция “Образование“ в Столич­ната община Мария Мин­чева.

От общината припом­ниха, че в строеж са 20 дет­ски градини, до края на тази година мес­т­ната власт очаква да прик­лючи строежът на 14 дет­ски градини. Всичко това се случва, въп­реки че още от 2009 г., когато бе изб­рана за кмет на столицата, Йор­данка Фан­дъкова периодично обещава строеж на нови дет­ски градини и решаване на проб­лема с недос­тига на места, за пореден път продъл­жава с говоренето в бъдеще време.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...