Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 279, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Начална Още 900 млн. евро от Брюксел за селската ни програма

Още 900 млн. евро от Брюксел за селската ни програма

Общият бюджет се увеличава до 3,8 млрд. евро, които вече са на раз­положение на бенефициен­тите, обяви служеб­ният земедел­ски минис­тър Христо Бозуков.

На 19 ноем­ври ЕК одобри най-голямото изменение в ПРСР, с което към текущите 2,9 млрд. евро се прибавят нови 900 млн. евро. Общият бюджет на цялата прог­рама се увеличава до 3,8 млрд. евро, които вече са на раз­положение на бенефициен­тите. Това обяви в интервю за БТА служеб­ният земедел­ски минис­тър Христо Бозуков. По справка от началото на ман­дата до момента по ПРСР са сключени 576 договора с общ раз­мер на без­въз­мез­д­ната финан­сова помощ от над 109 млн. лева. Обработ­ката на всички подадени проек­тни пред­ложения би тряб­вало да прик­лючи през януари. Към 1 декем­ври 2021 г. раз­п­латените сред­с­тва по ПРСР 20142020 са 1,87 млрд. евро, а общо договорените са 2,35 млрд. евро. За шест месеца при раз­п­латените сред­с­тва има ръст от 7%. Общо с над 120 млн. лв. са увеличени бюджетите на няколко мерки по ПРСР чрез прераз­п­ределение на неус­воен финан­сов ресурс.

До края на годината проек­тът за Стратегически план за новата ОСП ще бъде изцяло готов и срокът за предаването му ще бъде спазен. На 9 декем­ври започва поредица от Тематични работни групи със заин­тересованите страни за финално обсъж­дане на документа, след което той ще бъде изп­ратен в Народ­ното съб­рание.

България

Икономика

Култура

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Живата легенда Боб Дилън е продал на япон­с­ката кор­порация “Сони“ целия си музикален каталог, както и правата за няколко бъдещи записа, преда…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...