Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 279, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Начална ПП предлага нов бюджет

ПП предлага нов бюджет

Подготвеният проект ще се използва като основа, заяви Асен Василев, вероятна номинация за финансов министър

Бюджетът, под­гот­вен от служеб­ното правител­с­тво, вероятно ще бъде прек­роен, най-малкото защото струк­турата на Минис­тер­с­кия съвет, която бъдещата коалиция би пред­ложила, ще е раз­лична. Ако страната ни влезе в новата година без одоб­рен бюджет, това ще е прецедент. Според сегаш­ния служебен финан­сов минис­тър не би било проб­лем, ако след­ващата година започне без одоб­рен бюджет. Спаз­ваме закона и сме длъжни да го нап­равим. Тряб­ваше да има проек­тобю­джет до края на октом­ври — тогава нямаше Народно съб­рание. Когато се фор­мира правител­с­тво, те ще имат въз­мож­ността да го коригират, посочи Валери Бел­чев. Изгот­веният от Бел­чев проек­тобю­джет се раз­минава с виж­данията на евен­туал­ните след­ващи управ­ляващи — и за раз­мера на минимал­ната зап­лата, и за пен­сиите, и помощите към тях. Под­гот­веният проект обаче ще се изпол­зва като основа, комен­тира Асен Василев, вероятна номинация за финан­сов минис­тър.

България

Икономика

Култура

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Живата легенда Боб Дилън е продал на япон­с­ката кор­порация “Сони“ целия си музикален каталог, както и правата за няколко бъдещи записа, преда…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...