Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Начална Нинова: Да помогнем на местната власт

Нинова: Да помогнем на местната власт

Кметове на БСП обсъдиха с ръковод­с­т­вото на пар­тията належащите проб­леми пред общините с оглед здрав­ната, икономичес­ката и социал­ната криза. Работ­ната група “Регионално раз­витие“, определена за преговори за правител­с­тво, запозна градоначал­ниците с дис­кусията с другите пар­тии. Обсъдени бяха и пред­ложения за бюджет за 2022 г. Кметовете нап­равиха пред­ложения за промени в ЗУТ и ЗОП в новото Народно съб­рание. Те изразиха становища по редица наболели въп­роси като общин­ско здравеопаз­ване, меж­дуселищен тран­с­порт, ВИК сек­тор, повишаващите се цени на енер­гоносителите, реална финан­сова децен­т­рализация. Тех­ните пред­ложения ще залег­нат в законодателни инициативи в 47-то Народно съб­рание.

“Трябва да се помогне на мес­т­ната власт, която е най-близо до хората и поема пър­вите удари в кризата, и БСП може да е социал­ният гарант за това“, заяви Кор­нелия Нинова.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...