Народът избира Радев!

Народът избира Радев!

• Президентът е с 15% преднина пред проф. Герджиков

• 90% от социалистите застават зад двойката Радев-Йотова за нов мандат

Нас­тоящият президент Румен Радев влиза в над­п­реварата с 42.6% от вота на твърдо решилите да гласуват. Най-силна е под­к­репата, която получава от сим­патизан­тите на БСП (над 90% от тях) и „Изп­рави се. БГ” (80%). Малко над две трети от привър­жениците на ИТН и на „Продъл­жаваме промяната“ също биха дали гласа си за него. След издигането на Лозан Панов една чет­върт от сим­патизан­тите на ДБ изразяват под­к­репа за Румен Радев. Това става ясно от новото пред­с­тавително изс­лед­ване на „Алфа рисърч”.

На втора позиция се нарежда проф. Анас­тас Гер­джиков с 28.1%. Над 80 на сто от елек­тората на ГЕРБ заявява под­дръж­ката си за него. Освен тех­ния вот, той съумява да прив­лече и една по-разнородна периферия от около 7 на сто, с което над­х­върля вота за ГЕРБ. Лозан Панов събира начална под­к­репа от 8.2%. Въп­реки че оказва сплотяващ ефект върху „Демок­ратична Бъл­гария”, сим­патиите на около една чет­върт от ней­ните привър­женици са към Румен Радев.

Поради къс­ното издигане на лидера на ДПС Мус­тафа Карадайъ за кандидат-президент, нас­тоящото проуч­ване не отчита мобилизацион­ния ефект за избирателите на пар­тията (ДПС има 9,3% от твърдо решилите да гласуват). Останалите извес­тни претен­денти получават между 1 и 3 на сто под­к­репа.