ДОВЕРИЕ!

Румен Радев – 65,5% доверие Бойко Борисов – 15% доверие

БСП качва рейтинг според всички анкети

Ако изборите за Народно съб­рание се провеж­даха в пър­вата половина на сеп­тем­ври, резул­татите биха били след­ните: ГЕРБ-СДС с елек­торална готов­ност при 22,5% от пъл­нолет­ните бъл­гари, БСП16,1%. „Демок­ратична Бъл­гария“ – 15,8%, „Има такъв народ“ – 15,5%, ДПС11,9%.

Близо над бариерата изг­лежда „Изп­рави се, Бъл­гария! Ние идваме!“ — 4,8%. Под бариерата личат най-вече две фор­мации: „Въз­раж­дане“ – 3,1%, и ВМРО2,4%.

Това сочи проуч­ване на “Галъп интер­нешънъл“.

Изс­лед­ването кон­с­татира, че бив­шите минис­три Кирил Пет­ков и Асен Василев са сред политичес­ките фигури с най-бързо рас­тящ личен рей­тинг. Лич­ното доверие в Борисов е 15,1% (което е исторически минимум за него), докато при Кирил Пет­ков през този месец е 33,8%, което го нарежда сред пър­вите в класацията на най-харесваните политици, оглавявана от Румен Радев (с лично доверие от 65,5% през този месец).