Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 211, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Начална НСИ: Преброителите са длъжни да се легитимират

НСИ: Преброителите са длъжни да се легитимират

НСИ: Преброителите са длъжни да се легитимират

Съвети как да се предпазим от измамници, разпространи институцията

Как да съм сигурен, че човекът, който звъни на вратата ми, е преб­роител? Този въп­рос си задават бъл­гари, на които им пред­с­тои да бъдат посетени, но се притес­няват да не бъдат измамени.

От Национал­ния статис­тически инс­титут обоб­щават:

Първо – преб­роителят задъл­жително трябва да се пред­с­тави и покаже своята служебна карта, на която има негова снимка, трите имена и иден­тификационен номер, даден от НСИ.

Второ – преб­роителят трябва да ви уведоми ясно за целта на преб­рояването и да ви пред­с­тави преб­роителна карта.

Трето – ако изпит­вате съм­нение относно легитим­ността на преб­роителя,  можете да поз­въните на *2021, където да продик­тувате имената и служеб­ния номер на преб­роителя.

Чет­върто – всеки преб­роител има синя маска, на която е изписано „Преб­рояване 2021“.

Всички преб­роители са преминали проверка за чисто съдебно минало, навър­шили са 18 г. и имат минимум средно образование. От вчера те започ­наха обхода на раз­п­ределените им учас­тъци в цялата страна.

България

Икономика

Безработицата започва да расте

Безработицата започва да расте

Новорегис­т­рираните без­работни в цялата страна отново са повече от пос­тъпилите на работа — това сочат най-новите данни от специализираното на…

Прочети още:

Loading...

Култура

Разбулят тайните на последните царици на средновековна България

Животът на пос­лед­ните царици на сред­новековна Бъл­гария са обвити в неиз­вес­т­ност. Опит да се раз­були тай­ната на битието им бе нап­равен на дву…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Високомерието на Европа доведе до криза

Евросъюзът отдавна вече не е приоритетен пазар

Европа се оказа в мен­гемето на без­п­рецеден­тна енер­гийна криза. Някои твър­дят, че ако не се при…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

От два месеца фейсбук групите на фермерите преливат от предложения за продажби на цели стада с млечни животни

От два месеца фейс­бук групите н…

Прочети още:

Loading...