Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 186, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Начална COVID-19 след рекордния за последните седмици брой на заразените у нас

COVID-19 след рекордния за последните седмици брой на заразените у нас

COVID-19 след рекордния за последните седмици брой на заразените у нас

Удължават извънредната епидемична обстановка до 31 август

Минис­тер­с­кият съвет удължи срока на обявената извън­редна епидемична обс­тановка с месец — от 1 август до 31 август. По данни на Светов­ната здравна организация към 18 юли общият брой на случаите на COVID-19 в света е над 190 млн. души, а общият брой на починалите над­х­върля 4 млн. Броят на новите случаи от 12 до 18 юли е над 3,4 млн. души, като се отчита ръст с 12% в срав­нение с пред­ход­ната сед­мица. Очаква се, при досегаш­ното темпо на раз­витие на пан­демията, общият брой на случаите през след­ващите три сед­мици да над­х­върли 200 млн. души.

В световен план към 20 юли Бъл­гария се нарежда на 7-о място по обща смър­т­ност от COVID-19 и на 67-о място по 14-дневна смър­т­ност. Във въз­рас­товото раз­п­ределение на случаите се наб­людава спад на заболеваемостта във всички групи, като от пос­лед­ните няколко дни се отчита нарас­т­ване на 14-дневната заболеваемост при лицата до 39 г. и въз­рас­т­ните хора над 90 г. До 18 юли у нас с първа доза вак­сина срещу COVID-19 е обх­ванато едва 18,1 % от населението, а със завър­шен вак­синационен курс — 16,2%, което отрежда пос­ледно място на страната ни сред дър­жавите в ЕС/ЕИП, съобщи Един­ният инфор­мационен пор­тал.

България

Икономика

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

До 600 лв. ще е ръстът на средната пенсия до края на годината, смята Гълъб Донев

Общо 47% от бъл­гар­с­ките пен­сионери живеят в риск от бед­ност …

Прочети още:

Loading...

Култура

Мария Лалева реди “Пасиансът на архангелите“ в роман

“Пасиан­сът на архан­гелите“, новият роман на Мария Лалева, излиза на 14 октом­ври. Издават “Книгомания“.Авторката раз­казва за семейс­тво, въвле…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Берое кани Любо Пенев за треньор

Берое кани Любо Пенев за треньор

Дните на наставника на тима от Стара Загора Петор Колев били преброени

Дните на треньора Петър Колев начело на Берое изг­леж­дат преб­роени. От …

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Гърция обмисля да задължи здравните работници да се ваксинират и с трета доза

Италиан­с­кото правител­с­тво одобри нова мярка, с която прави серт…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Храните, създадени от български гени, са наше “оръжие“ срещу пандемиите

Храните, създадени от български гени, са наше “оръжие“ срещу пандемиите

Когато Бъл­гария е изпадала в катак­лизми, е излизала от теж­ката ситуация благодарение на продук­тите от соб­с­т­веното земеделие, казва акад. Ата…

Прочети още:

Loading...