Европейският парламент одобри споразумението между Брюксел и Лондон

Европейс­кият пар­ламент одобри тър­гов­с­кото споразумение между ЕС и Обединеното крал­с­тво, слагайки край на болез­нена глава от сагата с Брек­зит. При гласуването 660 евродепутати са одоб­рили тек­ста, петима са били против и 32-ма са се въз­дър­жали. Евродепутатите гласуваха споразумението след пет­часов пар­ламен­тарен дебат. Те гласуваха също така и юридически необ­вър­з­ваща резолюция, в която окачес­т­вяват Брек­зит като историческа грешка.