Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 89, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Начална На всеки 4 дни загива работник

На всеки 4 дни загива работник

У нас фаталните трудови злополуки са два пъти по-високи от средноевропейските нива

На всеки 4 дни един бъл­гар­ски работ­ник не се прибира вкъщи, защото загива на работ­ното си място. 2309 са трудовите злополуки, отчетени у нас през миналата година, показва оператив­ната инфор­мация на НОИ. Тъж­ната статис­тика сочи, че са регис­т­рирани 89 смър­тни случая, 8 от тях на жени. През 2020 г. отново най-много жер­тви има в икономичес­ките дей­ности от сек­тор “Строител­с­тво“ — 17 бр. (2019 г. — 18 бр.), след­ван от “Сухопътен тран­с­порт“ — 11 бр., и “Тър­говия“ — 8 бр. Статис­тиката отчита още, че в Бъл­гария фатал­ните трудови злополуки, отнесени към 100 000 работещи, продъл­жават да са два пъти по-високи от сред­ноев­ропейс­ките нива. Загубените в резул­тат на трудови злополуки кален­дарни дни за 2020 г. са 162 480. Според пос­лед­ните пуб­ликувани данни на Национал­ния осигурителен инс­титут през 2018 г. у нас са приз­нати едва 15 нововъз­ник­нали случая на професионални болести. За срав­нение, през 2009 г. тех­ният брой е бил 116. По данни на НОИ през 2019 г. починалите у нас лица между 20 и 65 г., т. е. в работос­пособна въз­раст, са 17 199 души, като вероятно при част от тях лошите условия на труд и свър­заните с тях заболявания са една от причините.

България

Пенсионерски геноцид

Пенсионерски геноцид

След цял един месец – през който къд­реха избор­ния закон — нак­рая се сетиха за бъл­гар­с­ките бед­няци.

Обаче заседанието на Пар­ламента доникъде н…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Русия спира полетите за своите туристи до България

Русия спира полетите за своите туристи до България

Туроператорите имат информация от руски граждани, че в момента българското посолство в Москва не издава визи

Русия спира полетите на своите т…

Прочети още:

Loading...

Култура

Честваме 80 години от рождението на незабравимата Гена Димитрова

На големия хрис­тиян­ски праз­ник Гер­гьов­ден незаб­равимата Гена Димит­рова щеше да навърши 80 години. За жалост тя си отиде без време през 2005

Прочети още:

Loading...

Спорт

Вицепрезидент на БФС се нахвърли на Бербатов

Вицепрезидент на БФС се нахвърли на Бербатов

Борислав Михайлов беше принуден да подаде оставка, разкри Йордан Лечков

Вицеп­резиден­тът на БФС Йор­дан Леч­ков атакува Димитър Бер­батов при гос…

Прочети още:

Loading...

Свят

Сърбия дава 25 евро на всеки, който се ваксинира срещу COVID-19

Сърбия дава 25 евро на всеки, който се ваксинира срещу COVID-19

Франция разреши по-широк обхват за прилагане на препаратите

Лицата над 16 години и тези, които вече са получили една или две дози, както и те…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...