Премиерът „командирова” 10 дежурни депутати, за да има ново правителство

Длъжни сме заради нашите избиратели да пред­ложим вариант за управ­ление, заяви министър-председателят Бойко Борисов в началото на редов­ното правител­с­т­вено заседание. От тук нататък колегата политик Слави Трифонов трябва да излезе да си поеме отговор­ността. Най-колегиално го моля да започне да си прави със­тава на правител­с­т­вото. Да не дезер­тират, да не се оправ­дават, че не им дос­тигат гласове. Ако тол­кова им е нужно, имам 10 дежурни депутати, които да ги под­к­репят. За мен е важно да има стабилно управ­ление в дър­жавата, аз си я обичам, обясни Борисов. След като в избор­ната нощ Борисов нап­рави пред­ложение за екс­пер­тен кабинет и даде заявка, че е готов за още един ман­дат като премиер, тонът му се промени. Премиерът като че вече не вижда въз­мож­ност ГЕРБ да получи под­к­репа за ново правител­с­тво. ГЕРБ, когато се яви на избори, получи милион и 600 гласа. Слави, когато се яви, получи 500 и нещо хиляди гласоподаватели, нап­рави своите криви сметки Борисов. От нови избори според Борисов нямало смисъл.