Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 74, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Начална Земеделието в Добруджа вече не носи печалба

Земеделието в Добруджа вече не носи печалба

Заплатите в агросектора падат, сривът започна още през миналата година

В Доб­ру­джа сел­с­кото стопан­с­тво вече не носи печалба, показ­ват статис­тичес­ките данни. Сривът на зап­латите в агросек­тора, започ­нал през миналата година, вече е ясно изразен. Само за 3 месеца — от сеп­тем­ври до декем­ври 2020 г. броят на заетите в земеделието е спад­нал с близо 5 %. Впечат­ление прави ясно изразеният по-нисък ръст на зап­латите в земеделието. Средно 1257 лв. са получавали заетите в сел­с­кос­топан­с­ките фирми в Доб­ру­джа до сеп­тем­ври 2020 г. През декем­ври обаче сел­с­кото стопан­с­тво изпада от пър­вите 5 позиции на сек­торите, даващи най-високо въз­наг­раж­дение. Така според статис­тиката най-добре платени са работещите в енер­гий­ния сек­тор, здравеопаз­ването и социал­ните дей­ности, дър­жав­ното управ­ление, в сферата на образованието, където сред­ното зап­лащане е от 1532 лв. до 2012 лв. 1357 лв. е била сред­ната месечна зап­лата в сел­с­кото стопан­с­тво в Доб­ричко в края на 2019 г.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Котка, спасила човек, бе назначена за временен полицейски началник

Полицейс­кото управ­ление на япон­с­кия град Тояма наз­начи за един ден за свой начал­ник кот­ката Коко, която миналата година помогна да бъде спас…

Прочети още:

Loading...

Земеделие