Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря03032021

Брой 43, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Начална Гласуваме на 4 април

Гласуваме на 4 април

Гласуваме на 4 април

Българите желаят промяна, категоричен е държавният глава, който издаде Указ за датата на вота

Президен­тът Румен Радев обяви, че нас­рочва пред­с­тоящите пар­ламен­тарни избори, след като под­писа указа за провеж­дане на изборите за 4 април, една сед­мица след пър­вата въз­можна дата за избори, заяви дър­жав­ният глава в обръщение към народа.

Ман­датът на нас­тоящето Народно съб­рание изтича на 26 март. Събитията от миналата година показаха, че бъл­гарите желаят промяна. Във време, в което инс­титуциите се изп­раз­ват от доверие и се сриват подобно на пътищата и тротоарите, изборите придобиват съд­бовно значение. Всеобщ е кон­сен­сусът, че отговор­ните органи трябва да обявят въз­можно най-рано ясни здравни мерки, които имат решаващо значение за предиз­бор­ната кам­пания, за набирането на членове на избирател­ните комисии и за избор­ната актив­ност, заяви още Радев. Очак­вам също така да пред­п­риеме необ­ходимите дейс­т­вия за актуализация на избирател­ните списъци и за освет­ляване на избор­ната админис­т­рация на всички нива, както и на “Инфор­мационно обс­луж­ване“, допълни още Радев.

България

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

В седем от дванадесетте населени места у нас, където на 28 фев­руари се проведоха час­тични избори за кмет, БСП учас­тва със свои кан­дидати. Ед…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

В Ямбол започва 22-ят Международен маскараден фестивал “Кукерландия“

От 12 до 14 март в Ямбол и в някои села на община Тун­джа ще се със­тои 22-ят Меж­дународен мас­караден фес­тивал “Кукер­лан­дия“ и Национал­ният ку…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие