Путин нареди начало на масова ваксинация в Русия

1,5 млн. души вече са получили “Спутник V“

Рус­кият президент Владимир Путин нареди да започ­нат масови имунизации срещу коронавирус от след­ващата сед­мица и да се отвори прог­рамата за вак­синация за всички рус­наци. Русия, която има чет­вър­тия най-голям брой случаи на Covid-19 в света, започна мащабна вак­синация миналия месец. Рус­кият Фонд за дър­жавно богат­с­тво заяви, че 1,5 млн. рус­наци вече са били вак­синирани със “Спут­ник V“.

“Моля ви да започ­нете масови вак­синации на цялото население още през след­ващата сед­мица“, каза Путин в сряда по време на правител­с­т­вено заседание чрез видеов­ръзка, излъчена по дър­жав­ната телевизия. Вицеп­ремиерът Татяна Голикова заяви, че влас­тите ще бъдат готови да раз­ширят вак­синацион­ната прог­рама от понедел­ник.