Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25012021

Брой 17, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Начална Брюксел пак ни съди за мръсния въздух

Брюксел пак ни съди за мръсния въздух

Най-тежък е проблемът в София, Перник и Монтана

Тър­пението на Брюк­сел за мръс­ния въз­дух у нас свърши. Европейс­ката комисия пос­тави двумесечен ултиматум на Бъл­гария да докаже, че може да се справи с проб­лема. В противен случай ни зап­лаш­ват със съд. Пос­тиг­натите досега резул­тати са незадоволителни, тъй като страната ни все още не е започ­нала дейс­т­вително да прилага мерки, с които да се осигури спаз­ването на пределно допус­тимите стой­ности. Бъл­гария е съоб­щила, че повечето мерки се под­гот­вят или пред­с­тои да влязат в сила през 2024 година. Градовете с най-мръсен въз­дух у нас са София, Пер­ник и Мон­тана с превишение на фини прахови час­тици от 45 пъти над нор­мата. Сред градовете с превишени норми са и Видин, Плов­див, Горна Оряховица, Плевен, Бур­гас и Русе. Още миналата година Европейс­кият съд осъди страната ни заради трайно лошото качес­тво на въз­духа. Тогава съдът установи, че Бъл­гария не спазва изис­к­ванията за мак­симално допус­тими прахови час­тици във въз­духа. А взетите мерки според Европейс­ката комисия са недос­татъчни.

България

Икономика

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Тър­гов­ски обекти, зат­ворени заради противоепидемич­ните мерки, нас­тояват да заработят вед­нага, дори с цената на по-малко работни дни и ограни…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кенет Брана ще изиграе Борис Джонсън в сериал

Кенет Брана ще изпълни ролята на премиер — минис­тър на Анг­лия Борис Джон­сън в сериала „Този цар­с­т­вен ост­ров“, който се фокусира върху пан­дем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Треньорът обясни защо не е поел националния отбор

Бив­шият фут­болист и помощник-треньор на Лев­ски Георги Дон­ков раз­кри защо не е поел национал…

Прочети още:

Loading...

Свят

Австрия заменя платнените защитни маски

Австрия заменя платнените защитни маски

Израел се изолира от света, затваря херметически границите си

Авс­т­рий­ците смениха плат­нените защитни маски с пред­пазни маски за многок­ратна у…

Прочети още:

Loading...

Земеделие