Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря27012021

Брой 18, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Начална БСП с план срещу бедността

БСП с план срещу бедността

Корнелия Нинова: Неравенството, ниските доходи, здравната криза и хаосът в държавата са най-тежките проблеми

“Ще стана доб­роволец, влизам в бол­ница с COVID отделение, без никакво съм­нение. Категорично, ще стана санитарка в столична бол­ница за време, кол­кото е необ­ходимо. Това е вът­решна пот­реб­ност, пот­реб­ност, човещина. Още 33-ма колеги влизаме в бит­ката вед­нага след като мине бюджетът“, каза още Нинова.

Според нея е тряб­вало през лятото да се намали ДДС на лекар­с­т­вата. Нинова отново нас­тоя, че бол­ниците не трябва да бъдат тър­гов­ски дружес­тва. Тя припомни и идеята си да се нап­рави елек­т­ронно здравно досие на всеки човек.

Лидер­ката на БСП е категорична, че неравен­с­т­вото, бед­ността и доходите са най-големият проб­лем след здрав­ната криза, а само социалис­тите пред­лагат свои идеи като връщане към прог­ресив­ното данъчно облагане, на семей­ното подоходно облагане, преиз­чис­ляването на всички пен­сии и други.

Нинова бе категорична, че с дейс­т­вията си властта е неадек­ватна, че с помощта на пат­риотите, „Воля” и отцеп­ниците от БСП обс­луж­ват олигар­хията и ощетяват работещите хора, младите семейс­тва, пен­сионерите.

България

Икономика

Пандемията удари богатите ни градове

Пандемията удари богатите ни градове

Пан­демията от коронавирус удари най-силно най-богатите ни градове. Това е един от изводите на Инс­титута за пазарна икономика, който за девет…

Прочети още:

Loading...

Култура

Татяна Харизанова търси тишината

В галерия „Средец“ на Минис­тер­с­тво на кул­турата се пред­с­тавя пър­вата за тази година изложба на худож­нич­ката Татяна Харизанова. Екс­позицията …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Венци Стефанов: Конгресът на БФС трябваше да е вчера

Венци Стефанов: Конгресът на БФС трябваше да е вчера

Време е младите бъл­гар­ски фут­болисти да спрат да духат супата заради Бонго от Конго, заяви членът на Изпъл­кома на род­ната цен­т­рала

Членът на …

Прочети още:

Loading...

Свят

Одобриха номинацията на Антъни Блинкън за държавен секретар

Одобриха номинацията на Антъни Блинкън за държавен секретар

Комисията по вън­шни работи към Сената на САЩ одобри номинацията на ветерана дип­ломат Антъни Блин­кън за дър­жавен сек­ретар, съобщи Рой­терс.

Ком…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...