Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 148, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Начална Експерт: Легла ще намерим, лекарите са малко!

Експерт: Легла ще намерим, лекарите са малко!

Пулмологът д-р Симидчиев призова да се носят маски и при първи симптоми да се търси медицинско мнение

Според пул­молога д-р Алек­сан­дър Симид­чиев има немалко бъл­гари, които не спаз­ват мер­ките срещу коронавируса. Но екс­пер­тът посочи, че медиците са се научили да лекуват по-добре COVID-19, смър­т­ността спада, има по-адекватни протоколи за извън­бол­нич­ната и бол­нич­ната помощ.

13% от заразените с коронавирус се хос­питализират, но много по-бързо нарас­тва броят на заразените. В бол­ница влизат хора, които са в дос­татъчно тежко със­тояние — с нужда от венозна медикамен­тозна терапия и такива, които имат нужда от обдиш­ване.

Здрав­ната сис­тема все още се справя, легла можем да раз­к­рием повече, но не може бързо да се реагира с кад­ровия със­тав, тъй като един лекар се съз­дава след 11 години обучение и прак­тика. Трябва да мис­лим с хоризонт 10 години нап­ред.

Екс­пер­тът припомни, че е по-добре пациен­тите да не свалят тем­пературата, когато е под 38. Тази тем­пература е механизъм, с който имун­ната сис­тема става по-ефективна, работи на по-висока скорост. Така че няма нужда да пречим на организма при нис­кос­тепенна тем­пература. Това, което е критично важно, когато има леки сим­п­томи, драз­нене в гър­лото, е да се самоизолираме, защото виж­даме, че всеки трети тест е положителен.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие