Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб05122020

Брой 234, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Начална Брюксел яко оряза агропомощите

Брюксел яко оряза агропомощите

Фермерите няма да могат да вземат повече от 100 000 евро, при 300 000 евро сега

Евросуб­сидиите, давани за обработ­ване на земята, които получава фер­мер за година, ще започ­нат да се намаляват при дос­тигане на таван от 60 000 евро, а фер­мерите няма да могат да вземат повече от 100 000 евро. В срав­нение с нас­тоящия прог­рамен период годиш­ната сума, която може да получи един стопанин за обработ­ване на земята си, се намалява 3 пъти. Сега фер­мер за година не може да получи повече от 300 000 евро, а суб­сидиите започ­ват да му се намаляват поетапно, ако над­с­качат 150 000 евро. Такава е позицията на Европар­ламента относно рефор­мата на сел­с­кос­топан­с­ката политика на ЕС за периода след 2022 г. На стопаните обаче би могло да се раз­реши да прис­падат 50% от зап­латите, свър­зани със сел­с­кос­топан­с­ката дей­ност, от общата сума преди намаляването. Най-малко 6% от национал­ните дирек­тни плащания следва да се изпол­з­ват за под­помагане на мал­ките и сред­ните земедел­ски стопан­с­тва, но ако се изпол­з­ват повече от 12%, прилагането на горна граница следва да е доб­роволно. Изрично се уточ­нява, че дър­жавите от ЕС биха могли да изпол­з­ват най-малко 4% от своите бюджети за суб­сидии за земя за под­к­репа на младите земедел­ски стопани до 40-годишна въз­раст. Европар­ламен­тът иска най-малко 35% от бюджета за раз­витие на сел­с­ките райони да бъдат насочени към мерки, свър­зани с окол­ната среда и климата. Най-малко 30% от бюджета за дирек­тни плащания следва също да се изпол­з­ват за схеми за климата и окол­ната среда.

България

Икономика

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Бъл­гарите планират да отделят 25 процента от месеч­ните си доходи или средно по 269 евро на домакин­с­тво за праз­нични раз­ходи по Коледа — това…

Прочети още:

Loading...

Култура

Фестивалът „Златен ритон“ще премине онлайн

25-ото издание на фес­тивала за бъл­гар­ско докумен­тално и анимационно кино „Златен ритон“ ще пред­с­тави онлайн и без­п­латно най-новите филми от …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Волейболистите на България ще играят на Мондиал 2022

Мъж­кият ни национален тим по волей­бол може да се счита за сигурен учас­т­ник на светов­ното пър­вен­с­тво през 2022 година. Това стана ясно, след …

Прочети още:

Loading...

Свят

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

Препаратите срещу КОВИД-19 имат феноменални перспективи

От днес на сайта на мос­ков­с­кия кмет и на столич­ната управа започва запис­ване за вакси…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...