Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 186, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Начална Нинова мобилизира БСП за изборите

Нинова мобилизира БСП за изборите

Георги Свиленски е избран за председател на предизборния щаб на БСП

По време на заседанието на Национал­ния съвет на БСП лидерът Кор­нелия Нинова пред­ложи организационна реформа в пар­тията, която цели повече демок­ратизация и децен­т­рализация на пар­тията, съоб­щиха от прес­цен­търа на БСП. Вис­шият орган на пар­тията минава на ново ниво в своята работа и ще отговаря на съв­ремен­ните реал­ности. В обща мрежа ще бъдат обх­ванати облас­тни, общин­ски струк­тури, кметове и общин­ски съвет­ници на пар­тията.

В новата струк­тура на пар­тията лидерът прех­върля пар­тий­ните коор­динатори от „Позитано” в струк­турите по места, като ще наз­начи общо 31 коор­динатори във всеки многоман­датен избирателен район на място. Ще бъдат изб­рани и пред­седатели на съветите към Национал­ния съвет, които ще са 17, както минис­т­рите и за които някои комен­тират, че ще са правител­с­тво в сянка. Георги Свилен­ски бе пред­ложен за пред­седател на предиз­бор­ния щаб на БСП. При гласуването Свилен­ски беше изб­ран без въз­ражения заедно с още 38 членове на щаба, посочени на регионален прин­цип.

България

Икономика

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

До 600 лв. ще е ръстът на средната пенсия до края на годината, смята Гълъб Донев

Общо 47% от бъл­гар­с­ките пен­сионери живеят в риск от бед­ност …

Прочети още:

Loading...

Култура

Мария Лалева реди “Пасиансът на архангелите“ в роман

“Пасиан­сът на архан­гелите“, новият роман на Мария Лалева, излиза на 14 октом­ври. Издават “Книгомания“.Авторката раз­казва за семейс­тво, въвле…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Берое кани Любо Пенев за треньор

Берое кани Любо Пенев за треньор

Дните на наставника на тима от Стара Загора Петор Колев били преброени

Дните на треньора Петър Колев начело на Берое изг­леж­дат преб­роени. От …

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Гърция обмисля да задължи здравните работници да се ваксинират и с трета доза

Италиан­с­кото правител­с­тво одобри нова мярка, с която прави серт…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Храните, създадени от български гени, са наше “оръжие“ срещу пандемиите

Храните, създадени от български гени, са наше “оръжие“ срещу пандемиите

Когато Бъл­гария е изпадала в катак­лизми, е излизала от теж­ката ситуация благодарение на продук­тите от соб­с­т­веното земеделие, казва акад. Ата…

Прочети още:

Loading...