Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 211, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Начална Нинова мобилизира БСП за изборите

Нинова мобилизира БСП за изборите

Георги Свиленски е избран за председател на предизборния щаб на БСП

По време на заседанието на Национал­ния съвет на БСП лидерът Кор­нелия Нинова пред­ложи организационна реформа в пар­тията, която цели повече демок­ратизация и децен­т­рализация на пар­тията, съоб­щиха от прес­цен­търа на БСП. Вис­шият орган на пар­тията минава на ново ниво в своята работа и ще отговаря на съв­ремен­ните реал­ности. В обща мрежа ще бъдат обх­ванати облас­тни, общин­ски струк­тури, кметове и общин­ски съвет­ници на пар­тията.

В новата струк­тура на пар­тията лидерът прех­върля пар­тий­ните коор­динатори от „Позитано” в струк­турите по места, като ще наз­начи общо 31 коор­динатори във всеки многоман­датен избирателен район на място. Ще бъдат изб­рани и пред­седатели на съветите към Национал­ния съвет, които ще са 17, както минис­т­рите и за които някои комен­тират, че ще са правител­с­тво в сянка. Георги Свилен­ски бе пред­ложен за пред­седател на предиз­бор­ния щаб на БСП. При гласуването Свилен­ски беше изб­ран без въз­ражения заедно с още 38 членове на щаба, посочени на регионален прин­цип.

България

Икономика

Безработицата започва да расте

Безработицата започва да расте

Новорегис­т­рираните без­работни в цялата страна отново са повече от пос­тъпилите на работа — това сочат най-новите данни от специализираното на…

Прочети още:

Loading...

Култура

Разбулят тайните на последните царици на средновековна България

Животът на пос­лед­ните царици на сред­новековна Бъл­гария са обвити в неиз­вес­т­ност. Опит да се раз­були тай­ната на битието им бе нап­равен на дву…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Високомерието на Европа доведе до криза

Евросъюзът отдавна вече не е приоритетен пазар

Европа се оказа в мен­гемето на без­п­рецеден­тна енер­гийна криза. Някои твър­дят, че ако не се при…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

От два месеца фейсбук групите на фермерите преливат от предложения за продажби на цели стада с млечни животни

От два месеца фейс­бук групите н…

Прочети още:

Loading...