Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 148, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Начална Кризата с безводието сви рязко инвестициите в агротехника

Кризата с безводието сви рязко инвестициите в агротехника

За първи път от години пазарът отчита между 31,5 процента спад в продажбите на трактори и 23 процента - при комбайните

Без­водието в Североиз­точна и Южна Бъл­гария оказа пагубно въз­дейс­т­вие върху икономичес­ката стабил­ност на немалко стопан­с­тва. Заради слабата реколта при зър­ното, плодовете и зелен­чуците и пос­лед­валия мощен срив в доходите тази година беше стопирана и инвес­тицион­ната актив­ност в сек­тора. За първи път от години пазарът на тех­ника отчита между 31,5 процента спад в продаж­бите на трак­тори и 23 процента — при ком­бай­ните. Според актуал­ните данни на кон­т­ролно тех­ничес­ката инс­пек­ция за регис­т­рираната нова тех­ника в периода от първи януари до 30 сеп­тем­ври 2020 г. Ако към 30 сеп­тем­ври 2019 година новите трак­тори в страната са били 825, тази есен по същото време регис­т­рираните машини са с около 300 машини по-малко, или 565. При ком­бай­ните намалението е от 152 на 117. При телес­копич­ните и челни товарачи регис­т­рираната за 9-те месеца на 2020 г. нова тех­ника е 179, при 232 за същия период на 2019 г. Въп­росът е дали през 2021 година минис­тер­с­т­вото на земеделието ще прокара адек­ватни политики, за да стимулират инвес­тицион­ната актив­ност в този критичен за земедел­с­ките стопани период, какъвто се очер­тава през след­ващите две години.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие