Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон26102020

Брой 205, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Начална Колекторски рекет

Колекторски рекет

Монополистите все повече тероризират гражданите, отчете омбудсманът

Общес­т­веният защит­ник Диана Ковачева се отчете в Народ­ното съб­рание за дей­ността на инс­титуцията си за миналата година. Според общес­т­вения защит­ник рекетът над бъл­гарите не е спрял или намалял — най-много жалби на пот­ребителите отново са срещу монопол­ните дружес­тва — топ­лофикация, ВиК, енер­год­ружес­т­вата. Сериозен е и процен­тът на оплак­ванията срещу колек­тори, фирми за бързи кредити.

Със 17% са скочили жал­бите на пот­ребителите през 2019-а до омбуд­с­мана спрямо пред­ход­ната, пот­вър­ж­дава годиш­ният док­лад за дей­ността. Над 22 000 души са се обър­нали към инс­титуцията с под­писки по кон­к­ретни въп­роси. Пред депутатите Диана Ковачева посочи, че получените жалби и сиг­нали през 2019 г. са 12 916. В същото време прик­лючените жалби и сиг­нали са 13 762. Тя отчете още, че през миналата година е сезирала 5 пъти Кон­с­титуцион­ния съд, има и 13 законодателни инициативи.

България

Икономика

Защо ядем домати от Полша и чесън от Китай?

Защо ядем домати от Полша и чесън от Китай?

От общо около 20 000 фирми, заети в сферата на селското, рибното и горското стопанство, работят в условия на тотална несигурност

Бойко Сачанс…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Обрат прати Краев и Мидтиланд на върха в Дания

Бъл­гар­с­кият национал Божидар Краев и съот­бор­ниците му от Мид­тиланд нап­равиха впечат­ляващ обрат срещу един от основ­ните си кон­куренти за титл…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Сеитбата на есенници изостава с над 50% спрямо година по-рано

Сеитбата на есенници изостава с над 50% спрямо година по-рано

Пър­вите товари със слън­чог­лед от новата реколта минаха през Вар­нен­с­кото прис­танище. Количес­т­вото е 16,9 хил. тона, се посочва в пос­лед­ните о…

Прочети още:

Loading...