Руските Ту-160 поставят световен рекорд

Руски свръх­з­вукови стратегически бом­бар­дировачи Ту-160 са пос­тавили световен рекорд за продъл­жител­ност по време и раз­с­тояние на полет, предаде ТАСС. Рекор­дът е бил пос­тавен от 2 екипажа, които са били във въз­духа над 25 часа и са преодолели над 20 000 кв. км. Предиш­ният рекорд е от 2010 г., също пос­тавен от Ту-160, който е бил във въз­духа 24 часа и 24 минути. В отделни етапи от полета на самолетите Ту-160 те са били съп­ровож­дани от изт­ребители Су-35С.