Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет13082020

Брой 153, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66157 BGN1 GBP = 2.16174 BGN1 CHF = 1.81853 BGN
Back Вие сте тук:Начало Начална 76 000 ферми фалираха

76 000 ферми фалираха

Броят стопанствата с мними животни, за които фонд „Земеделие“ плаща субсидии.

Бран­шовите организации от живот­новъд­с­т­вото най-после имат актуална инфор­мация за със­тоянието на сек­тора и за фалиралите стопан­с­тва, след като на пос­лед­ния кон­сул­тативен съвет в минис­тер­с­т­вото на земеделието от Бъл­гар­с­ката аген­ция за безопас­ност на храните беше подадена пос­лед­ната статис­тика на Интег­рираната инфор­мационна сис­тема ВетИС. Според дан­ните за пос­лед­ните три години фалиралите ферми, които нямат никаква актив­ност, са 76 000, а като „служебно изгубени“ се водят 60 036 животни. Най-много са отпад­налите овце и кози – съот­ветно 24 363 и 13 099, след­вани от кравите – 11 585 животни. От „служебно изгубените“ все пак 131 са въз­с­тановени. Земедел­с­кият минис­тър Десис­лава Танева е пох­валила процеса на иден­тификация, който върви във ведом­с­т­вото. Целта е да бъдат засечени фер­мите с мними животни, за които фонд „Земеделие“ плаща суб­сидии.

Икономика

Експерти: Слънчев бряг никога не е бил толкова празен

Екс­перти: Слън­чев бряг никога не е бил тол­кова празен

Повечето хотели в Слън­чев бряг ще зат­ворят до 10 сеп­тем­ври заради лип­сата на чар­търи и туристи, които пред­почитат сеп­тем­ври и октом­ври за по…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...