Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 211, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Начална Канонизират архиепископ Серафим Соболев

Канонизират архиепископ Серафим Соболев

За пръв път в историята две православни църкви ще имат общ светия

Канонизация на архиепис­коп Серафим (Соболев) ще има, реши Архиерейс­кият събор на Рус­ката правос­лавна цър­ква (РПЦ), проведен в катед­рал­ния храм „Хрис­тос Спасител” в Мос­ква.

Пред­с­тои тър­жес­т­веното прос­лав­ление на архиепис­коп Серафим, който занап­ред ще наричаме „Софийски Чудот­ворец”. Това е уникален случаи в историята на правос­лав­ния свят – един общ светец на две сес­т­рин­ски цър­кви, под­черта нас­коро Негово светей­шес­тво Пат­риарх Неофит.

Серафим Соболев е един от най-тачените руски духов­ници, които са раз­вивали дей­ност извън Русия, а за хиляди бъл­гари, които посещават крип­тата на Рус­ката цър­ква в София и с молит­вени бележ­чици, тър­сят успех и изцеление, той е сим­вол на вяра и надежда.

България

Икономика

Безработицата започва да расте

Безработицата започва да расте

Новорегис­т­рираните без­работни в цялата страна отново са повече от пос­тъпилите на работа — това сочат най-новите данни от специализираното на…

Прочети още:

Loading...

Култура

Разбулят тайните на последните царици на средновековна България

Животът на пос­лед­ните царици на сред­новековна Бъл­гария са обвити в неиз­вес­т­ност. Опит да се раз­були тай­ната на битието им бе нап­равен на дву…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Високомерието на Европа доведе до криза

Евросъюзът отдавна вече не е приоритетен пазар

Европа се оказа в мен­гемето на без­п­рецеден­тна енер­гийна криза. Някои твър­дят, че ако не се при…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

От два месеца фейсбук групите на фермерите преливат от предложения за продажби на цели стада с млечни животни

От два месеца фейс­бук групите н…

Прочети още:

Loading...