Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 204, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Начална

Ценовият шок продължава

Ценовият шок продължава

„Булгаргаз” поиска 32% увеличение само 13 дни след предишното покачване на цената на газа

Дър­жав­ната ком­пания “Бул­гар­газ“ поиска ново пос­къп­ване на природ­ния газ от ноем­ври с 31,9%, показва заяв­ление на дружес­т­вото, пуб­ликувано от Комисията за енер­гийно и водно регулиране. Според него дър­жав­ната ком­пания нас­тоява синьото гориво да струва 126,76 лева за мегават­час.

За пос­леден път цената на природ­ния газ беше променена преди 13 дни с 36%. Причина и за предиш­ното, и за бъдещото пос­къп­ване е изменението на цената на меж­дународ­ните пазари. От 2019 г. Бъл­гария предоговори споразуменията си с основ­ния дос­тав­чик “Газ­п­ром екс­порт“ и те станаха обвър­зани с котиров­ките на меж­дународ­ните пазари. Преди това нямаше обвър­заност в такава голяма степен.

Отделно…

Прочети още…

Рашков: Спецпрокуратурата пречи на 25 разследвания на МВР

Рашков: Спецпрокуратурата пречи на 25 разследвания на МВР

Отдавна не слушам проваления политик Бойко Борисов, срещу който се събират сериозни доказателства, обяви вицепремиерът

За пред­с­тоящите избори няма нужда от допъл­нителна организация, как­вато пред­ложи Иван Гешев, смята Раш­ков, цитиран от бТВ по повод искането на глав­ния прокурор Иван Гешев за общо звено по отношение на пред­с­тоящите избори.

Минис­търът твърди, че специализираната прокуратура, която депутатите решиха да зак­рият, спъва работата на полицията.

До нас­тоящия момент…

Прочети още…

Сираков представи новия УС на Левски

Сираков представи новия УС на Левски

Соб­с­т­веникът на Лев­ски Наско Сираков пред­с­тави новия Управителен съвет (УС) на клуба. Адвокат Ивайло Ивков е новият изпъл­нителен дирек­тор, а в със­тава на УС влизат още Даниел Боримиров и Радос­лав Раз­попов, който е пред­с­тавител на генерал­ния спон­сор. От прес­кон­ферен­цията стана ясно, че ще има още хора, които да влязат в звеното. Към момента обаче не са извес­тни тех­ните имена, а Сираков заяви, че все още няма решение кои точно да са те.

“С генерал­ният ни спон­сор, обсъж­дахме доста нашироко…

Прочети още…

Зимата настъпва – идва сняг днес

Днес ще се съз­даде нова валежна обс­тановка, свър­зана с преминаването на средизем­номор­ски цик­лон през Гър­ция и Егейско море. Ще бъде облачно и с пов­семес­тни валежи от дъжд. Привечер в Западна Бъл­гария дъж­дът временно ще се примесва със сняг, съоб­щиха от НИМХ. Издадено е и предуп­реж­дение от втора степен — оран­жев код за обилни валежи в 11 области от Западна Бъл­гария. С понижението на тем­пературите дъж­дът ще се примесва със сняг, и за София-град, София-област, Пер­ник и Кюс­тен­дил е в сила…

Прочети още…

ККП започва проверка във финансовите институции

Китайс­ката комунис­тическа пар­тия (ККП) започна проверка на пар­тий­ните комитети на 25 от финан­совите инс­титуции в страната. Аген­ция „Син­хуа“ съобщи, че провер­ката ще продължи около два месеца. Тя ще засегне финан­совите регулатори, бан­ките, фон­довите борси и дружес­т­вата за управ­ление на активи. Инс­пек­торите ще оценят съот­вет­с­т­вието на финан­совите инс­титуции с пар­тий­ните изис­к­вания за финан­сова сигур­ност, качес­т­вено раз­витие, борба с под­купите и кон­т­рол на риска във финан­совия сек­тор. По време на…

Прочети още…

България

Икономика

Loading...

Култура

Възпитаници на акад. Светлин Русев откриват изложба в Ловеч

Юбилейна изложба “Съв­ремен­ното изкус­тво. 30 години цвят и свет­лина“ се откри в Художес­т­вена галерия “Проф. Теофан Сокеров“ в Ловеч. Екс­позиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Лицензът на „сините“ виси със страшна сила, твърди шеф от „Герена“

Новият изпъл­нителен дирек­тор на Лев­ски Иво Ивко бе категоричен, че лицен­зът на “сините“ виси неп­рекъс­нато и със страшна сила и допълни, че б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия е разделена заради ковид пропуските за работещите

Засегнати са около 15 % от служителите в частния сектор и 8 % от тези в обществения сектор

Здрав­ните ковид пропуски от днес са задъл­жителни з…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...