Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт29092020

Брой 187, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67595 BGN1 GBP = 2.16095 BGN1 CHF = 1.80827 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура

Мюзикълът “Лили и вълшебното бисерче“,едно вълнуващо приключение

Мюзикълът “Лили и вълшебното бисерче“,едно вълнуващо приключение

Софийс­ката опера и балет кани на 3 октом­ври от 16.00 ч всички малки и големи на мюзикъла „Лили и въл­шеб­ното бисерче“ на Голяма сцена.

Пред­с­тав­лението е по мотиви от приказ­ката на Валери Пет­ров “ПУК“. Мал­ката Лили слуша приказка от телефон­ната кабина на плажа. Тя я отвежда на мор­с­кото дъно. В под­вод­ния свят Лили търси въл­шеб­ното бисерче, което да я нап­рави добра. Момичето среща странни същес­тва и преодолява много препят­с­т­вия. Най-накрая раз­бира, че под страш­ната вън­ш­ност може да има скрито добро сърце. Тя намира истин­с­кото приятел­с­тво и отк­рива, че въл­шеб­ното бисерче не е в дъл­бините на морето, а в сър­цето на всеки.

Ще се срещ­нем на живо със стран­ните под­водни съз­дания в мюзикъла на Любомир Денев “Лили и въл­шеб­ното…

Прочети още…

Харисън Форд премина пилотски курс, за да избегне присъда

Харисън Форд премина пилотски курс, за да избегне присъда

Американ­с­ката федерална авиационна админис­т­рация (FAA) прик­лючи раз­с­лед­ването срещу Харисън Форд, след като актьорът премина специални кур­сове за пилотиране.

Инциден­тът с учас­тието на Форд, който е извес­тен като запален пилот-аматьор се разигра в края на април. Актьорът прекоси писта на летището в Лос Анджелис докато друг самолет извър­ш­ваше кацане.

През 2017 г. авиацион­ните власти не наказаха Форд, който почти се блъсна в път­нически лай­нер по време на кацане в…

Прочети още…

Изложба на Румен Ненчев - „Вотиви III“

Румен Нечев пред­с­тавя своята изложба „Вотиви III“, от 1 до 17 октом­ври — графика и керамика в галерия „Ракурси“. Това е третата изложба, в която той продъл­жава и довър­шва темата за вотивите.

Те са оброчни фигурки, поз­нати от неолита. На бъл­гар­ски думата означава вричане, оброк, те се пос­вещават на Бог, дар са на Бог, за да изпълни човеш­ките молби и желания. В хилядолет­ния диалог между човек и Бог, тези фигури са пос­ред­ника между тях. Среб­рото, харак­терно за графиките на Румен Нечев и сребър­ните…

Прочети още…

„Принцесата на цирка“ ще завладее Оперетата

Музикал­ният театър в София по традиция ще започне новия сезон с пищен концерт-спектакъл на 1 октом­ври. Артис­тите провеж­дат репетиции и за премиерата — оперета на Кал­ман „Прин­цесата на цирка“. Тя е пред­видена за 23, 24 и 25-ти октом­ври. Пос­танов­ката ще зав­ладее с невероятна сим­биоза между елемен­тите на класичес­ката оперета и зрелищни цир­кови атрак­циони. Пред­с­тои зак­лючител­ния етап на юбилей­ното издание на кон­курса за наг­радата на Мар­гарита Арнаудова, даващ път за изява на бъл­гар­ски хореог­рафи.

България

Икономика

Спорт

Свят

Земеделие

Фермата на Ана от Болярово е действаща, но оставаме в черния списък

Чрез решение на Вър­хов­ния админис­т­ративен съд е отменена заповедта на Изпъл­нител­ния дирек­тор на ОДБХ — Ямбол за заличаване на живот­новъд­ния …

Прочети още:

Loading...