Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 130, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) „Амадеус“ като ново творческо предизвикателство

„Амадеус“ като ново творческо предизвикателство

Театрално-музикалният спек­такъл „Амадеус“ е новото твор­ческо предиз­викател­с­тво пред екипа на Музикално-драматичния театър „Кон­с­тан­тин Кисимов“ във Велико Тър­ново. Бойко Илиев е и автор на сценич­ната адап­тация. В основата на спек­такъла стоят пиеса на Питър Шафър, както и сценарият на прочутата фил­мова драма „Амадеус от 1984 г. на Милош Фор­ман.

Ще звучи музиката на Моцарт от оперите „Отв­личане от сарая“, „Сват­бата на Фигаро“, „Дон Жуан“, „Въл­шеб­ната флейта“, кон­церти за пиано, „Рек­вием“.

Учас­т­ват актьори, солисти, оркес­търът, хорът и балетът на театъра. Диригент-постановчик е Георги Пат­риков. Хореог­рафията е на Катя Бог­данова.

Амадеус“ пред­с­тавя отчаяният бунт на човека, който цял живот е изпъл­нявал всички морални норми, учас­т­вал във всички благот­ворителни комитети, изряден граж­данин и католик, предан на своя Бог, а е лишен от онази божес­т­вена искра, която би го приб­лижила до гения на Моцарт. Музиката на Моцарт е тази, в която се раз­к­рива Бог, а Салиери е дарен само с онази дос­татъчна музикал­ност да раз­бере това, което не спира да го измъчва до „пър­вия слън­чев лъч“, обяс­нява режисьорът.

Премиерата е на 9 юни от 19.00 ч. На след­ващия ден — 10 юни, спек­такълът се играе в Музикал­ния театър в София. С пос­танов­ката театърът ще учас­тва в Лет­ния фес­тивал “Сцена на вековете“.

България

Прокуратурата подхвана Лена Бориславова

Прокуратурата подхвана Лена Бориславова

Разследването е за сключена неизгодна сделка, докато е била в ББР

Софийс­ката град­ска прокуратура образува досъдебно произ­вод­с­тво срещу началн…

Прочети още:

Loading...

Икономика

„Международните фактори“ виновни за скъпите горива

В следващите месеци може да видим и цени от 4 лева за литър

Ако актуализираният Закон за дър­жав­ния бюджет бъде обнарод­ван в броя на Дър­жавен …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие