Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 130, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Виолончелистът Андрей Йоница гостува на Радиосимфониците

Виолончелистът Андрей Йоница гостува на Радиосимфониците

Румън­с­кият музикант е носител на прес­тижни меж­дународни наг­ради, към които прибави приз­нание с победата си на Меж­дународ­ния кон­курс Чай­ков­ски в Мос­ква и АRD в Мюн­хен.

“Славян­ски праз­ник“ е кон­цер­тът, който Сим­фонич­ният оркес­тър на БНР с диригент Марк Кадин ще изнесе на 20 май в зала “Бъл­гария“. Ще звучат творби от Антонин Двор­жак, Анатолий Лядов и Георги Анд­реев.

За първи път гос­тува виолон­челис­тът Анд­рей Йоница. Той ще изпълни Кон­церт за виолон­чело и оркес­тър в си минор на чеш­кия класик Антонин Двор­жак. Повече от сто години Кон­цер­тът има славата на най-великото музикално произ­ведение, съз­давано за този инс­т­румент. Учас­тва и смесеният хор на БНР с диригент Любомира Алек­сан­д­рова, който ще пред­с­тави осем руски народни песни за сим­фоничен оркес­тър от Анатолий Лядов — премиера за Бъл­гария. Кул­минацията в кон­церта ще бъде “Тан­цов трип­тих“ на Георги Анд­реев, съз­даден от ком­позитора специално за радиосим­фониците по идея на маес­тро Кадин.

България

Прокуратурата подхвана Лена Бориславова

Прокуратурата подхвана Лена Бориславова

Разследването е за сключена неизгодна сделка, докато е била в ББР

Софийс­ката град­ска прокуратура образува досъдебно произ­вод­с­тво срещу началн…

Прочети още:

Loading...

Икономика

„Международните фактори“ виновни за скъпите горива

В следващите месеци може да видим и цени от 4 лева за литър

Ако актуализираният Закон за дър­жав­ния бюджет бъде обнарод­ван в броя на Дър­жавен …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие