Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 130, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) На 24 май е посветена изложба на графика Людмил Георгиев във Виена

На 24 май е посветена изложба на графика Людмил Георгиев във Виена

Графикът Люд­мил Геор­гиев пред­с­тавя пър­вата си самос­тоятелна изложба във Виена. Тя носи заг­лавието „Един наш соб­с­т­вен свят“, а твор­бите са пос­ветени на 24 май, Денят на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура и на славян­с­ката пис­меност.

Домакин на събитието ще бъде бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във Виена „Дом Вит­ген­щайн“. Вер­нисажът е ден преди праз­ника — на 23 май. Излож­бата, чийто куратор е Стефан Стоянов, ще продължи до 8 юли.

На отк­риването специално музикално учас­тие ще има пианис­т­ката Анжела Тодорова, лауреат на над 20 наг­ради от кон­курси по пиано и камерна музика в Бъл­гария, Сър­бия, Македония, Румъния, Чехия и Италия.

Графиките на Люд­мил Геор­гиев ще бъдат допъл­нени от монумен­тал­ните творби на Габ­риела Фон Хаб­с­бург, внуч­ката на пос­лед­ния авс­т­рийски император. Те ще бъдат раз­положени във вън­ш­ното прос­т­ран­с­тво около сградата.

Люд­мил Геор­гиев обича да си играе с цветовете, прев­ръщайки много често графич­ните си отпечатъци в зрелищен живописен спек­такъл. Но дори и това е недос­татъчно за худож­ника. Често той прес­тъпва и тех­нологич­ните граници на графиката, работейки с неочак­вани материали и основи. Дори върху нат­рошено автомобилно стъкло“.

Люд­мил Геор­гиев е роден на 11 януари 1962 г. Член е на Съюза на бъл­гар­с­ките худож­ници от 1994 г. Живее и работи в София. От 1987 г. учас­тва в множес­тво национални и регионални графични изложби. Негови творби са селек­тирани за изложби в Италия, Гер­мания, Авс­т­рия, Полша, Сър­бия, Македония и Япония. Люд­мил Геор­гиев има индивидуални изложби в Париж, Бел­г­рад, Бер­лин, Фран­к­фурт.

През 2018 г. той съз­дава пър­вата по рода си у нас галерия за графично изкус­тва — Grafikart.

България

Прокуратурата подхвана Лена Бориславова

Прокуратурата подхвана Лена Бориславова

Разследването е за сключена неизгодна сделка, докато е била в ББР

Софийс­ката град­ска прокуратура образува досъдебно произ­вод­с­тво срещу началн…

Прочети още:

Loading...

Икономика

„Международните фактори“ виновни за скъпите горива

В следващите месеци може да видим и цени от 4 лева за литър

Ако актуализираният Закон за дър­жав­ния бюджет бъде обнарод­ван в броя на Дър­жавен …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие