Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Маестро Найден Тодоров дирижира музика на Шостакович и Хиндемит

Маестро Найден Тодоров дирижира музика на Шостакович и Хиндемит

Раз­тър­с­ващият Кон­церт за цигулка №1 от Дмит­рий Шос­такович ще звучи в изпъл­нение на вир­туоз­ния Юлиан Рах­лин и Софийс­ката фил­хар­мония на 10 фев­руари. Кон­цер­тът е продъл­жение на големите сим­фонични платна на ком­позитора. Яркото сим­фонично звучене на пар­титурата органично се слива с изк­лючително труд­ната солова пар­тия, която изис­ква висше тех­ническо и артис­тично майс­тор­с­тво от цигуларя, също колосална енер­гия и изд­ръж­ливост.

Диригент е маес­тро Най­ден Тодоров, който допълва прог­рамата с най-известната симфония“Матис — худож­никът“ на нем­с­кия ком­позитор Паул Хин­демит.

Сим­фонията е съз­дадена специално за тур­нето на Бер­лин­с­ката фил­хар­мония и диригента Вил­хелм Фур­т­вен­г­лер. Произ­ведението е в три части, чиито заг­лавия преп­ращат към трите пана от полип­тиха, нап­равен от Матиас Грюневалд, нем­ски худож­ник от XVI век. Премиерата е през1934 г. Но през същата година нацис­т­ките кул­турни власти, водени от минис­търа на пропаган­дата Йозеф Гьобелс, заб­раняват операта, осъж­дайки ком­позитора като „духовно неарийски творец“. В знак на протест Фур­т­вен­г­лер си подава остав­ката като диригент в Бер­лин­с­ката фил­хар­мония. Той е сред артис­тите, които отк­рито под­к­репят Хин­демит като един от „знаменос­ците на бъдещето“ в нем­с­ката музика. Цигулар, виолист и диригент, Юлиан Рах­лин е един от най-вълнуващите и ценени музиканти на нашето време.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...