Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 279, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Операта ще участвавъв фестивала “Кьонигсвинкел класика“ - Фюсен

Операта ще участвавъв фестивала “Кьонигсвинкел класика“ - Фюсен

Софийс­ката опера ще учас­тва във фес­тивала “Кьониг­с­вин­кел класика“ във на сцената на Фес­тивал­ния театър “Нойш­ван­щайн“ — Фюсен, Бавария, от 28 сеп­тем­ври до 3 октом­ври 2022 г. Трупата гос­тува във Фюсен с целия цикъл от четири вечери “Пръс­тенът на нибелунга“ на Р. Ваг­нер, през 2015 г. Това е и пот­вър­ж­дение на идеята на Софийс­ката опера да върне Ваг­нер “у дома“. Ваг­нер много пъти посещава района, за да се среща с крал Луд­виг II, който от 1864 г. става неговият най-важен под­дръж­ник. През 2015 г. много приятели на ваг­неровата музика дой­доха от цяла Гер­мания и Авс­т­рия, от всички краища на света, за да видят прек­рас­ната и уникална софийска пос­тановка на “Пръс­тена“ на акад. Пламен Кар­талов, която намери високо приз­нание от меж­дународ­ната преса. Гос­туването с “Летящия холан­дец“ е продъл­жение на успеха. Ръковод­с­т­вото на Фес­тивала “Кьониг­с­вин­кел 2022“ оказва голяма под­к­репа на Софийс­ката опера , за да нап­рави гас­т­рола въз­можен.

България

Икономика

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...