Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 279, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Писатели от Великобритания, Хърватия и Румъния ще участват в Софийския международен литературен фестивал

Писатели от Великобритания, Хърватия и Румъния ще участват в Софийския международен литературен фестивал

Писатели от Великоб­ритания, Хър­ватия и Румъния ще учас­т­ват в събитията от Софийс­кия меж­дународен литературен фес­тивал, който ще се със­тои онлайн от 7 до 12 декем­ври, съоб­щават от асоциацията “Бъл­гар­ска книга“ (АБК). Няма да бъде под­мината и темата с пан­демията и екзис­тен­циалите промени, които тя предиз­вика.

Ще учас­тва Дуб­равка Угрешич. Тя ще раз­каже за романа си “Щефица Цвек в челюс­тите на живота“ , превод — Русанка Ляпова и ще раз­съж­дава върху болез­нените теми от ежед­невието, в есетата й “Епохата на кожата“ (превод — Жела Геор­гиева).

Друго голямо име е Ана Блан­диана — румън­ска поетеса, есеис­тка, жур­налис­тка и общес­т­веничка, считана за най-голямата поетеса в румън­с­ката литература на 20-и век. Тя е почетен президент на румън­с­кия ПЕН-клуб, президент на правозащит­ния фонд “Граж­дан­ска академия“. Член е на поетичес­ката академия “Стефан Маларме“, на Европейс­ката академия на поезията, на Светов­ната академия на поезията. Най-новата й книга на бъл­гар­ски е “Имитация на кош­мар“ (превод — Румяна Стан­чева).

Фиона Сам­п­сън е световно име в поезията, сред учас­т­ниците във фес­тивала. Тя е автор на 29 книги с поезия, пуб­лицис­тика и критика. Пуб­ликувана е на 37 езика, носителка на много наг­ради, нейни книги са били избор на “Гар­диън“, “Дейли мейл“, “Сънди таймс“, “Обзър­вър“, “Таймс“. Повод за раз­говора е стихос­бир­ката й “Кол­с­хил“ в превод на Цветанка Елен­кова.

Пред­видена е и среща с писател­ката на бес­т­селъри Мюриел Бар­бери, както и с италиан­с­ката писателка Елвира Семинара, която в раз­казите си успява да вплете всички важни теми от нас­тоящето и да изос­три чув­с­т­вител­ността към раз­лич­ните. На бъл­гар­ски Семинара дебютира с “Раз­кази от фризьор­с­кия салон“ в превод на Дария Карапет­кова.

Димитър Динев е сред писателите, които са с бъл­гар­ски произ­ход, но пишат на други езици. Автор на нашумелия и преиз­даден на бъл­гар­ски роман “Ангел­ски езици“. Пише и на пиеси, пуб­ликува раз­кази, изявява се и като сценарист.

Сред интерес­ните имена, повечето поз­нати с една книга на бъл­гар­ски, са Ноеми Киш, Клаудиу Флориан, Крис­тина Гав­ран и Гаска Шиян, допъл­ват от АБК.

Учас­т­ват още Георги Гос­подинов, Алек Попов, Захари Карабаш­лиев, Алек­сан­дър Шур­банов, Рада Алек­сан­д­рова, Аксиния Михай­лова, Елена Алек­сиева, Цочо Боя­джиев, Илко Димит­ров.

България

Икономика

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...