Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 279, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Неподправения хумор на Чудомир извира от “Не сме от тях“

Неподправения хумор на Чудомир извира от “Не сме от тях“

Непод­п­равения хумор на Чудомир ще под­несе Великотър­нов­с­кият театър със спек­такъла “Не сме от тях“. Пос­танов­ката е по емб­лематич­ните раз­кази “Без къс­мет“ и “Не съм от тях“, а твор­чес­ката идея е на гост-режисьора Невена Митева, автор и на сценич­ната версия.За новото заг­лавие репетират всички актьори от драматич­ния със­тав на МДТ “Кон­с­тан­тин Кисимов“ сред които са Иван Митев, Вик­тор Тер­зийски, Кирил Милушев, Боян Фър­цов, Никол Бой­чева, Милен Иванов, Лиляна Иванова, Стефка Златева, Детелин Кан­дев, Стоян Борисов и Полина Петкова.“Най-хубавото в историите на Чудомир е, че са написани с много любов и всичко завър­шва с умело над­с­миване над соб­с­т­вените ни пороци“, посочва Невена Митева. Според нея най-важно днес е ние, бъл­гарите, да се научим да си прощаваме.“Не сме от тях“ е третият спек­такъл по раз­кази на Чудомир, който съз­дава Невена Митева. За пос­танов­ката “Чешити“ на Драматич­ния театър в Габ­рово, през 2016 г. тя печели наг­радата “Чудомир“ от фес­тивала “Комедиен хит на сезона“ в Казан­лък. Нейно дело е и комедията “Село, село, пусто село“.Невена Митева е дъл­гогодишен дирек­тор на Драматичен театър “Рачо Стоянов“ в Габ­рово и основател е на фол­к­лор­ния театър на отк­рито “Етъра“. Тя е почетен граж­данин на Габ­рово. Има над 100 пос­тановки в Бъл­гария. Пос­тавяла е спек­такли и в Гер­мания, Русия, Армения, Румъния и Беларус. Има множес­тво наг­ради за режисура, сред които от фес­тивала “Интегра“ в Хановер, Гер­мания.

България

Икономика

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...