Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 279, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Навършват се 400 години от успението на Св. Пимен Зографски.

Навършват се 400 години от успението на Св. Пимен Зографски.

Пимен Зог­раф е бъл­гар­ски зог­раф, храмос­т­роител и книжов­ник. Един от 9-те софийски светци. Роден е в София около 1540 г. Рож­деното му име е Павел. Родителите му го дали да се учи на писмо, иконопис, цър­ковно пение и светото писаниe при зог­раф­с­кия йеромонах Тома, който служел в древ­ната град­ска цър­ква „Св. Великомъченик Георги“. Пребивавал е повече от 40 години като монах на „Света Гора“. След това се връща като духовен водач и с негова помощ да пос­т­роени около 300 цър­кви. Соб­с­т­веноръчно ги е украсявал със стенописи. Между тях са Черепиш­кият и Суходол­с­кият манас­тири.

Години наред Св. Пимен обикалял бъл­гар­с­ките земи, проповяд­вал, строил и обновявал храмове и манас­тири, като ги украсявал със стенописи. Първо в София и ней­ните окол­ности, след това бил Южна Бъл­гария и Бач­ков­с­кия манас­тир. Обиколил и цяла Северна Бъл­гария, където посетил Видин, Силис­тра и други градове.

Името на Пимен Зог­раф се среща в ктитор­ски над­пис на Су — хо — дол — с — кия ма — нас — тир в За — пад — на Ста — ра пла — ни — на, в района на градовете Зай­чар и Кня — же — вац — в пре — де — ли — те на Сър — бия. Над­писът гласи: „С изволението на Отца и с помагането на Сина и изпъл­нението на Св. Духа изписа се този храм “Рож­дес­тво Богородично“ започна се през месец юли и се завърши през месец август при нас­той­ника йеромонах Пимен в лето 7113 (1606 г.) Вукомир и Павел — ктитори“.

България

Икономика

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...