Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Четвъртото издание на наградата “Никола Гюзелев“ отбелязва 85 години от рождението и на големия бас

Четвъртото издание на наградата “Никола Гюзелев“ отбелязва 85 години от рождението и на големия бас

Чет­вър­тото издание на меж­дународ­ната наг­рада “Никола Гюзелев“ за оперно и изоб­разително изкус­тво ще отбележи 85 години от рож­дението и 60 години от дебюта на сцената на прочутия оперен певец и артист, комен­датор на Италиан­с­ката репуб­лика, док­тор хонорис кауза на БАН и лауреат на наг­радата “Златен Джузепе Верди“. Пред­видени са няколко събитията през 2021 г., съоб­щават организаторите от фон­дацията “Никола Гюзелев“.Ще има прожек­ции на филми за Никола Гюзелев и среща на негови колеги и ученици с пуб­ликата. Те ще се със­тоят в аулата на Софийс­кия универ­ситет “Климент Охрид­ски“ на 3 ноем­ври и на мал­ката сцена на Софийска опера на 4 ноември.На 5 ноем­ври в Операта ще бъде под­редена изложба с кар­тини на Никола Гюзелев. Както е извес­тно, той е и академичен художник-портретист. След отк­риването, на голямата сцена на Софийс­ката опера, ще започне официал­ната вечер. В пър­вата й част — връч­ване на меж­дународ­ната наг­рада “Никола Гюзелев 2021“ на новите лауреати, прид­ружена от поз­д­равителни адреси на официални гости. Оперно-музикалният кон­церт във втората част пред­с­тавя лауреатите, съп­роводени от хора и оркес­търа на операта под дириген­т­с­т­вото на Сер­джо Олива, също лауреат наг­радата на името на Гюзелев през 2017 г.Новите лауреати са четирима оперни певци — мецосоп­раното Мариана Пен­чева, баритоните Доб­ромир Момеков и Марян Йованоски — въз­питаници на Никола Гюзелев, басът Димитър Стан­чев, както и авс­т­рийс­кият диригент Гус­тав Кун.

България

Икономика

Спорт

Свят

Тръмп нарече американски генерал “проклет идиот“

Бив­шият президент на САЩ Доналд Тръмп се изказа грубиян­ски за начал­ника на Обединения комитет на началник-щабовете на американ­с­ката армия Ма…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Общо за страната ни сред­ната цена на обработ­ваемата земя е изчис­лена на 5328 евро на хектар,сочат данни на европейс­ката статис­тическа служба…

Прочети още:

Loading...