Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Маестро Денис Ръсел Дейвис и виртуозният пианист Александър Улман гостуват на Софийската филхармония

Маестро Денис Ръсел Дейвис и виртуозният пианист Александър Улман гостуват на Софийската филхармония

Чет­вър­тият кон­церт за пиано на Луд­виг ван Бет­ховен ще звучи на 28 октом­ври в изпъл­нение на младата звезда Алек­сан­дър Улман (пиано) под дириген­т­с­т­вото на леген­дар­ния Денис Ръсел Дей­вис. Софийс­ката фил­хар­мония ще пред­с­тави и увер­тюрата “Крал Стефан“ от Бет­ховен, както и Сим­фония номер 3 от Рах­манинов.

Името на Дей­вис предиз­виква въз­торг в почитателите на класиката. Считан за един от най-иновативните диригенти — визионери в света на музиката. Той успешно вдъх­новява пуб­ликата от двете страни на Атлан­тичес­кия океан, както и в Япония.

Извес­тен е с въл­нуващи, добре струк­турирани кон­церти с оркес­т­рите в Чикаго, Филадел­фия, Сан Фран­циско, Бос­тън, Ню Йорк и Клив­ланд. В Европа той работи с оркес­т­рите на Кон­цер­т­гебау, Геван­т­хаус, Бер­лин­ска фил­хар­мония, оркес­търа на Ла Скала, Сан­к­т­петер­бур­г­с­ката фил­хар­мония, Хам­бур­г­с­ката и Мюн­хен­с­ката фил­хар­мония.

Дирижирал е премиери в Бай­ройт и Зал­ц­бург, Мет­рополитън опера, Национал­ната опера в Париж, Театър Реал в Мад­рид — общо над 140 нови продук­ции.

Младият британ­ски пианист Алек­сан­дър Улман изп­рави на крака пуб­ликата в зала “Бъл­гария“ при пър­вия си гас­т­рол у нас през миналата година. Той впечат­лява пуб­ликата по целия свят с дъл­бочината и финеса на интер­п­ретациите си, с тех­ничес­кото майс­тор­с­тво и крис­тал­ното фразиране. “Той под­хожда към пар­титурата с огромна яснота и визия, и я оживява, сякаш ком­позиторът гледа през рамото му“, отбелязва “Хъфин­г­тън пост“ през 2014 г. За първи става извес­тен през 2011 г., когато печели меж­дународ­ния кон­курс за пиано “Ференц Лист“ в Будапеща.Гастролира с успех в Европа, Канада, Корея, САЩ, Мек­сико. Работил е с оркес­три като Крал­с­ката фил­хар­мония в Лон­дон, Нидер­лан­д­с­кия радиоор­кес­тър, Нор­вежки радиоор­кес­тър, Санкт Петер­бур­г­ска фил­хар­мония, Корейски сим­фоничен оркес­тър, Сим­фонич­ния оркес­тър на Ню Джърси, Сим­фонич­ния оркес­тър на Будапеща .

България

Икономика

Спорт

Свят

Тръмп нарече американски генерал “проклет идиот“

Бив­шият президент на САЩ Доналд Тръмп се изказа грубиян­ски за начал­ника на Обединения комитет на началник-щабовете на американ­с­ката армия Ма…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Общо за страната ни сред­ната цена на обработ­ваемата земя е изчис­лена на 5328 евро на хектар,сочат данни на европейс­ката статис­тическа служба…

Прочети още:

Loading...