Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) “Добрият шеф“ с Хавиер Бардем влиза в програмата на “Киномания“

“Добрият шеф“ с Хавиер Бардем влиза в програмата на “Киномания“

“Доб­рият шеф“ с Хавиер Бар­дем влиза в прог­рамата на “Киномания“. Фил­мът е испан­с­кото пред­ложение за “Оскар“, припом­нят организаторите на фес­тивала от НДК. Фес­тът ще се със­тои между 18 ноем­ври и 2 декем­в­риЛен­тата на режисьора Фер­нандо Леон де Араноа бе пред­с­тавена на кинофес­тивала в Сан Себас­тиан през септември.В цен­търа на историята е Бланко (Бар­дем) — соб­с­т­веник на ком­пания за индус­т­риални везни в малък провин­циален град. Той очаква посещение на комисия, която трябва да му даде наг­рада за биз­нес пос­тижения. Но се оказва, че работ­ниците заговор­ничат срещу него. Бланко обаче е твърдо решен да изг­лади проб­лемите в ком­панията си и да въз­с­танови баланса, как­вото и да му струва това.“Филмът обх­ваща много теми като инс­титуционал­ната дис­к­риминация, класовото раз­деление и вред­ното влияние на капитализма, в допъл­нение към слож­ната мрежа от меж­дулич­нос­тни драми, в която Бланко затъва. “Доб­рият шеф“ е качес­т­вена смесица от черен хумор, патос и режеща сатира, а Бар­дем е блес­тящ в ролята на доб­ронамерения, но всъщ­ност егоис­тичен шеф, който пос­тепенно пропада до отчаяние и лудост“, комен­тират от “Киномания“..

България

Икономика

Спорт

Свят

Тръмп нарече американски генерал “проклет идиот“

Бив­шият президент на САЩ Доналд Тръмп се изказа грубиян­ски за начал­ника на Обединения комитет на началник-щабовете на американ­с­ката армия Ма…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Общо за страната ни сред­ната цена на обработ­ваемата земя е изчис­лена на 5328 евро на хектар,сочат данни на европейс­ката статис­тическа служба…

Прочети още:

Loading...