Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 211, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Класическите теми на Василка Монева

Класическите теми на Василка Монева

От 12 до 29 октом­ври в Галерия-книжарница София Прес е под­редена излож­бата на Василка Монева. Худож­нич­ката изг­ражда новата си живописна изложба с творби, пред­с­тавящи тър­сене в три посоки: диалог /с приятелите/, натюр­морт /“вечното ми под­реж­дане на съдове, маси и пок­ривки“ и гар­ванът. Според автор­ката тази птица минава за най-умната между пер­натите, пред­почита човеш­ката среда, понякога дори се учи да говори.

“Много мъдра птица. В някои от работите ми тя е кац­нала на пране от кар­тини или е на статив, който по някакъв начин ми напомня на кръста, който худож­никът носи цял живот.“ Кар­тините й носят винаги носят усещане, че доб­рата живопис не е временна прищявка, че почитта към класичес­ките теми и сюжети не е овех­тяла и без­с­мис­лена. Автор­ката не само съх­ранява и зарежда любовта си към изкус­т­вото, но съумява да предаде на зрителите си жиз­неното си любопит­с­тво и умението да се въз­хищава на живота. Носителка на наг­радата “Златен век“ на Минис­тер­с­т­вото на кул­турата за цялос­тно твор­чес­тво през 2012 г. Учас­тва в меж­дународни изложби — Виши, Кьолн, Париж, Базел.Нейни кар­тини са притежание на Национална художес­т­вена галерия, Софийска град­ска художес­т­вена галерия, редица общин­ски галерии, дър­жавни учреж­дения в страната и бъл­гар­ски посол­с­тва в чуж­бина. Включена е в голямата бъл­гар­ска енцик­лопедия за бъл­гар­с­кото изкус­тво — БАН.

България

Икономика

Безработицата започва да расте

Безработицата започва да расте

Новорегис­т­рираните без­работни в цялата страна отново са повече от пос­тъпилите на работа — това сочат най-новите данни от специализираното на…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Високомерието на Европа доведе до криза

Евросъюзът отдавна вече не е приоритетен пазар

Европа се оказа в мен­гемето на без­п­рецеден­тна енер­гийна криза. Някои твър­дят, че ако не се при…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

От два месеца фейсбук групите на фермерите преливат от предложения за продажби на цели стада с млечни животни

От два месеца фейс­бук групите н…

Прочети още:

Loading...