Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 211, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) МФ “Мартенски музикални дни“ 2021 продължава успешно

МФ “Мартенски музикални дни“ 2021 продължава успешно

Дълго чаканата 60-годишнина на МФ “Мар­тен­ски музикални дни“ намери израз в прек­расни кон­церти които продъл­жават до 3 октом­ври. Фес­тивал­ната пуб­лика в тези трудни времена има своите срещи с музиката на сцената в Русе.

Особен интерес предиз­вик­ват дебютиращите в Бъл­гария млади и щедро надарени инс­т­румен­талисти — виолон­челис­тът Орелиен Пас­кал, лауреат на “Кралица Елизабет“ в Брюк­сел, който откри феста с Пър­вия виолон­челов кон­церт на Шос­такович, диригент Емил Табаков. Както и френ­с­кия пианист Люка Дебарг — лауреат на кон­курса “Чай­ков­ски“ в Мос­ква, който свири Й. С. Бах до Ал. Скрябин.

Присъс­т­ват такива имена като дебютиращият на бъл­гар­ска сцена Струнен квар­тет “Йерусалим“, един от най-добрите струнни квар­тети в света, знаменитата пианис­тка Елена Баш­кирова с един забележителен класично-романтичен кон­церт. Оживяват поетич­ните звукови кар­тини на Двор­жак и преработ­ката за пиано на Ф. Лист на прочутия вокален цикъл на Бетовен „На далеч­ната любима“.

С особено интерес очак­ваме на 28 сеп­тем­ври и талан­т­ливия руски пианист Сер­гей Ред­кин, спечелил преди няколко месеца Втората наг­рада от кон­курса „Кралица Елизабет“ в Брюк­сел. Той ще свири Пър­вия клавирен кон­церт на А. Шнитке — една от най-красивите и дъл­боко екс­п­ресивни творби на ком­позитора. Love Love Music ще чуем на 26 сеп­тем­ври в изпъл­нение на Свет­лин Русев-цигулка и Йоръм Сон — пиано.

България

Икономика

Безработицата започва да расте

Безработицата започва да расте

Новорегис­т­рираните без­работни в цялата страна отново са повече от пос­тъпилите на работа — това сочат най-новите данни от специализираното на…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Високомерието на Европа доведе до криза

Евросъюзът отдавна вече не е приоритетен пазар

Европа се оказа в мен­гемето на без­п­рецеден­тна енер­гийна криза. Някои твър­дят, че ако не се при…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

От два месеца фейсбук групите на фермерите преливат от предложения за продажби на цели стада с млечни животни

От два месеца фейс­бук групите н…

Прочети още:

Loading...