Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 58, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Започна строежът на сцената за „ТЕАТЪР ПРЕД ТЕАТЪРА 2021“

Започна строежът на сцената за „ТЕАТЪР ПРЕД ТЕАТЪРА 2021“

Прос­т­ран­с­т­вото пред цен­т­рал­ния вход на Народ­ния театър „Иван Вазов“ започна да се преоб­разява в огромна сцена на отк­рито. Това ще даде начало на дъл­гоочак­вания „ТЕАТЪР ПРЕД ТЕАТЪРА 2021“.

Тег­лото на кон­с­т­рук­цията е 7 тона, широчината е 14 метра, дъл­бочината 12 метра, свет­лия отвор 7 метра. Кон­с­т­рук­цията се издига на 6 метра височина.

Глав­ното събитие стар­тира на 13 сеп­тем­ври и ще продължи до 22 сеп­тем­ври. Чес­т­ването е пос­ветено на пат­рона на Народ­ния театър, кул­минацията ще е на 22 сеп­тем­ври — денят, в който поетът напуска този свят, с връч­ването за втори път на учредената от Народ­ния театър наг­рада за духовен принос на негово име.

На 13 сеп­тем­ври от 11.00 ч.,се отк­рива и излож­бата „ВАЗОВ И ТЕАТЪРА“. Десетте табла ще бъдат раз­положени в прос­т­ран­с­т­вото между улиците „Георги Бен­ков­ски“ и „Куз­ман Шап­карев“, отс­т­рани на сградата на театъра. Екс­позицията пред­с­тавя в снимки и текст изк­лючител­ното дело на Иван Вазов за Народ­ния театър, всички Вазови спек­такли, пос­тавяни през годините на сцената на театъра.

Началото на 13 сеп­тем­ври от 19.00 ч. на Голяма сцена ще бъде с „Нова земя“ по романа на Вазов. Драматизацията е на Юрий Дачев, режисьор е Бина Харалам­пиева. Спек­такълът ще се играе и на 14 сеп­тем­ври с начален час 19.00 ч.

На 15, 16 и 17 сеп­тем­ври отк­ритата сцена на „Театър пред театъра“ пос­реща премиер­ния спек­такъл на Мариус Кур­кин­ски „Двубой“.

Спек­так­лите са с начален час 21.00 ч. на 15 и 16 сеп­тем­ври, и 21.30 ч. на 17 сеп­тем­ври. На 17 сеп­тем­ври ще отбележим Деня на София на Голяма сцена от 18.00 ч. На 18 сеп­тем­ври от 21:00 ще гледаме един от хитовите спек­такли на Народ­ния театър, пос­ветен на Вазов — „О, ТИ, КОЯТО И ДА СИ…“. Лирич­ният колаж по стихове и спомени на народ­ния поет, съз­даден от Мирела Иванова, е с режисьор Бойка Вел­кова. На 19 и 21 сеп­тем­ври е софийска премиера на „Пад игото 1894-та“ на Драматичен театър „Рачо Стоянов“ — Габ­рово.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие