Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 186, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Археолози представиха резултатите от проучване на средновековна крепост край Воден

Археолози представиха резултатите от проучване на средновековна крепост край Воден

Екип от преподаватели и студенти от Универ­ситета по биб­лиотекоз­нание и инфор­мационни тех­нологии (УниБИТ) и археолози от Регионал­ния исторически музей в Ямбол пуб­лично са пред­с­тавили отк­ритите находки от таз­годиш­ните проуч­вания на археологичес­кия обект “Мал­кото кале“ край боляров­с­кото село Воден. Дирек­торът на музея в Ямбол е ас. д-р Стефан Бакърджиев.В пред­с­тавянето са учас­т­вали рек­торът на УниБИТ проф. д.н. Ирена Петева, пред­седателят на Академич­ното съб­рание проф. д.ик.н. Стоян Ден­чев и жители на общината.Обект на раз­коп­ките, започ­нали през 2011 г., е сред­новековна крепост, раз­положена на 1000 кв. метра, същес­т­вувала през XI и XII век. През този археологически сезон е проучено прос­т­ран­с­т­вото около новоот­к­ритата главна порта на крепостта и остатъци от втория й етаж. Намерени са фраг­менти от стенописи и изоб­ражения, изрисувани с раз­лични цветове; монети, ножове, вър­хове на стрели, пред­мети от бита, фраг­менти от стък­лени съдове, битова керамика; фраг­менти от лук­созна керамика и ядро от печат.Археологическите проуч­вания са част от дей­нос­тите, заложени в прог­рамата на Меж­дународ­ния югоиз­точен летен универ­ситет, съз­даден през 2015 г. с цел сът­руд­ничес­тво между УниБИТ и пог­ранич­ните общини Малко Тър­ново, Болярово и Елхово.

България

Икономика

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

До 600 лв. ще е ръстът на средната пенсия до края на годината, смята Гълъб Донев

Общо 47% от бъл­гар­с­ките пен­сионери живеят в риск от бед­ност …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Берое кани Любо Пенев за треньор

Берое кани Любо Пенев за треньор

Дните на наставника на тима от Стара Загора Петор Колев били преброени

Дните на треньора Петър Колев начело на Берое изг­леж­дат преб­роени. От …

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Гърция обмисля да задължи здравните работници да се ваксинират и с трета доза

Италиан­с­кото правител­с­тво одобри нова мярка, с която прави серт…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Храните, създадени от български гени, са наше “оръжие“ срещу пандемиите

Храните, създадени от български гени, са наше “оръжие“ срещу пандемиите

Когато Бъл­гария е изпадала в катак­лизми, е излизала от теж­ката ситуация благодарение на продук­тите от соб­с­т­веното земеделие, казва акад. Ата…

Прочети още:

Loading...