Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 186, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Изложба “От Търновград до Мисионис... през Китай“

Изложба “От Търновград до Мисионис... през Китай“

Изложба “От Търновград до Мисионис... през Китай“

С излож­бата “От Тър­нов­г­рад до Мисионис … през Китай“ в Тър­говище гос­тува проф. д-р Пламен Лег­кос­туп. Екс­позицията вече е под­редена в Художес­т­вената галерия “Никола Маринов“, откри се на 29 юли. За ценителите на изоб­разител­ното изкус­тво са показани 41 творби — живопис и графика. Сред тях са и две платна на тема “Мисионис“ — древ­ният град край Тър­говище, чието минало и раз­витие въл­нува не само археолозите, а и худож­ниците.

Близо пет години от житейс­кия път на родения във Велико Тър­ново творец преминават в Китай, това пов­лиява и на твор­чес­т­вото му. Сред изложените кар­тини ще има и такива, които раз­к­риват докос­ванията на твореца до раз­лич­ния и далечен свят. Пламен Лег­кос­туп е изтък­нат бъл­гар­ски худож­ник, учен и общес­т­веник. Той е професор и док­тор на педагогичес­ките науки. Роден е на 4 април 1959 г. в гр. Велико Търново.Завършил е Математическа гим­назия във Велико Тър­ново и графика във Факул­тета по изоб­разително изкус­тво във Великотър­нов­с­кия универ­ситет „Св. св. Кирил и Методий“ през 1983 г. Неговите твор­чески тър­сения са в областта на живописта, графиката и илюс­т­рацията. Учас­т­вал е в над 100 изложби (40 от които самос­тоятелни) в Авс­т­рия, Бел­гия, Бъл­гария, Гер­мания, Китай, Македония, Русия, Сър­бия, Фран­ция, Швеция, Черна гора.

България

Икономика

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

До 600 лв. ще е ръстът на средната пенсия до края на годината, смята Гълъб Донев

Общо 47% от бъл­гар­с­ките пен­сионери живеят в риск от бед­ност …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Берое кани Любо Пенев за треньор

Берое кани Любо Пенев за треньор

Дните на наставника на тима от Стара Загора Петор Колев били преброени

Дните на треньора Петър Колев начело на Берое изг­леж­дат преб­роени. От …

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Гърция обмисля да задължи здравните работници да се ваксинират и с трета доза

Италиан­с­кото правител­с­тво одобри нова мярка, с която прави серт…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Храните, създадени от български гени, са наше “оръжие“ срещу пандемиите

Храните, създадени от български гени, са наше “оръжие“ срещу пандемиите

Когато Бъл­гария е изпадала в катак­лизми, е излизала от теж­ката ситуация благодарение на продук­тите от соб­с­т­веното земеделие, казва акад. Ата…

Прочети още:

Loading...