Избрани филми на Синелибри 2021 от фестивала в Кан

Пред­с­тоящото седмо издание на Синелибри ще се със­тои между 9 и 31 октом­ври в София и още седем града в страната под мотото “Божес­т­вена комедия“. По случай 700 години от смъртта на Данте Алигиери. Кино-литературната прог­рама, която екипът на фес­тивала ще пред­ложи, е изк­лючително впечат­ляваща и любопитна. Сред фил­мовите продук­ции, договорени в Кан, е очак­ванaта драматична комедия на Нани Морети “Три етажа“ по бес­т­селъра на Ешкол Нево. Израел­с­кият писател е добре поз­нат у нас, благодарение на тази творба, която пред­с­тав­лява блес­тящ екс­перимент с романа като жанр, но и с опитите на едно раз­нолико общес­тво да отк­рие своята иден­тич­ност.

“Историята на жена ми“ на Илдико Енеди, адап­тация на романа на Милан Фющ. Унгар­с­ката режисьорка нашумя с филма си “За тялото и душата“ от 2017 г., удос­тоен със “Златна мечка“ в Бер­лин, освен това беше номиниран за “Оскар“. Присъс­тва и Френско-холандска биог­рафична история “Бенедета“ на Пол Вер­ховен, адап­тация по книгата на Джудит Браун. Ще видим “Карай колата ми“ на япон­с­кия режисьор Рюсуке Хамагучи.