Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 186, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) XXV Международен панаир на занаятите и изкуствата

XXV Международен панаир на занаятите и изкуствата

В прос­т­ран­с­т­вото между Мор­ско казино и сцена „Раковина“ в Мор­с­ката градина във Варна, тече усилена под­готовка за 25-то издание на Меж­дународ­ния панаир на занаятите и изкус­т­вата. И тази година едно от най-дългоочакваните събития в кул­тур­ния кален­дар на Варна ще преп­лете в едно традициите и съв­ремието в изкус­т­вото.

Официал­ното отк­риване е на 1 август от 20.00 ч. Организаторите от сдружение „Бул­гарика“ са под­гот­вили много изненади за вар­ненци и гос­тите на града. “Освен традицион­ните музикал­ните изпъл­нения на сцена “Раковина“, по време на тър­жес­т­веното отк­риване ще сложим и голяма видеос­тена, на която ще се вър­тят кадри, свър­зани с 25-годишната история на панаира, каза за “Радио Варна“ глав­ният организатор Веселина Савова.

Един от акцен­тите е меж­дународ­ната изложба в “Къщата на майс­торите“. От 2 август там ще бъдат пред­с­тавени твор­бите на худож­ници от 10 дър­жави от 3 кон­тинента.

“По време на изложението, вар­ненци и гос­тите на града ще се запоз­наят и с работата на едни от най-известните бъл­гар­ски худож­ници“, допълни Веселина Савова. Ще има онлайн отк­рити уроци в занаяти като дър­ворезба, тъкачес­тво, обработка на стъкло, изработ­ване на изделия от нетъкан тек­с­тил “плъсти“, пор­целан, кожена плас­тика. Зак­риването е на феста на 21 август.

България

Икономика

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

До 600 лв. ще е ръстът на средната пенсия до края на годината, смята Гълъб Донев

Общо 47% от бъл­гар­с­ките пен­сионери живеят в риск от бед­ност …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Берое кани Любо Пенев за треньор

Берое кани Любо Пенев за треньор

Дните на наставника на тима от Стара Загора Петор Колев били преброени

Дните на треньора Петър Колев начело на Берое изг­леж­дат преб­роени. От …

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Гърция обмисля да задължи здравните работници да се ваксинират и с трета доза

Италиан­с­кото правител­с­тво одобри нова мярка, с която прави серт…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Храните, създадени от български гени, са наше “оръжие“ срещу пандемиите

Храните, създадени от български гени, са наше “оръжие“ срещу пандемиите

Когато Бъл­гария е изпадала в катак­лизми, е излизала от теж­ката ситуация благодарение на продук­тите от соб­с­т­веното земеделие, казва акад. Ата…

Прочети още:

Loading...